Haag, J.J.

Johannes Jacobus Haag. Een jong in 1888 gestorven kind van de familie HAAG. Een paar jaar eerder had deze familie ook al een tragedie mee moeten maken. Zie de scan uit de INN.

GHG3GRAF Subang (Sukamaju)

De kleine Johannes Jacobus werd te Krawang geboren en stierf ook te Krawang. De vraag rest mij waarom het kind in Subang begraven werd. Dichterbij was er Poerwokerto en daar was ook een Europees Christelijk kerkhof.

Ik vermoed dat zijn ouders waren: Willem Frederik Hendrik Haag gehuwd 1876 met Perine Heijnneman. Hij huwde 1893 met Zelie Heijnneman, nadat hij weduwnaar werd in 1890. Willem was in elk geval employee (superintendant c.q. administrateur) op de Pamanoekan landerijen van de familie Hofland. Uit zijn huwelijk met Perine waren in elk  geval nog twee zonen Johan Willem en Frederik Gustave Haag.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven