Knappert, H.Ch.

Een eenzaam graf van de heer Herman Christiaan Knappert, in leven administrateur van de aldaar destijds gevestigde Exploratie mijnbouw mij Soemmalata. Bij schermutselingen tussen lokale mijnbouw arbeiders onderling, uitmondend in agressie tegen het lokale Ned.Ind. bestuur, werd hij vermoord door een wraakzuchtige Imam, toen hij vrede trachtte te stichten tussen de arbeiders van verschillende volksaard en geloof. Zie verder krantenknipsel onder deze foto’s van het graf.

Het relaas in de krant. Het gehele artikel is te lezen in Delpher.

Hieronder enkele scans betreffende genealogie van de heer Knappert en zijn echtgenote.

Over Herman Christiaan Knappert’s leven doe ik hier weinig vermelden, aangezien er genoeg over de familie Knappert te vinden is (de tak waar hij aan gerelateerd was). Bijvoorbeeld iets over zijn zuster en zijn neefje vernoemd naar hem. Saillant detail: Herman sr werd geboren 1837 en het neefje werd geboren 1873.

In 1901 maakte de weduwe Johanna Knappert-Pacqué samen met haar moeder de weduwe Pacqué-Weijergang een reis naar Nederland. De weduwe Knappert-Pacqué is in elk geval naar Indië terugegkeerd, aangezien zijn in 1903 inwoonster was te Losari Makassar. Het is onbekend wanneer en waar zij is overleden en begraven. Hoogstwaarschijnlijk dus te Makassar en derhalve zal het graf niet meer bestaan. Haar moeder mevr de weduwe Pacqué-Weijergang – geboren 11-11-1831 te Makassar overleed in 1904 volgens genealogische websites. (Waar? Makassar? Geen binzonderheden hierover te vinden).

Vader Pacqué en gezin verlaten Java 23 febr 1859 (krant Javabode 23-2-1859 vanuit Makassar) overleed reeds te Amsterdam in nov 1859 en het gezin woonde toen in Dordrecht en het overlijden is in Dordrecht gearchiveerd. (Openarch). Zij kwamen aan te Rotterdam juli 1859 vergezeld van één Javaanse bediende met ms Prinses Amalia.

Vader Pacqué moet in Indië al zwaar ziek geweest zijn en ter genezing naar Nederland gezonden met gezin maar heeft geen genezing gevonden. Zie adv. ” na een langdurig lijden”. Waarschijnlijk in het gasthuis te Amsterdam overleden.

Moeder Pacqué-Weijergang moet dus na het overlijden teruggegaan zijn naar Indië want dochter Johanna huwde in 1871 te Makassar met Herman Knappert.(Ouders van mevr wed. Pacque-Weijergang woonden in Makassar en haar vader overleed in 1880 te Makassar (Delpher –  Makassaarsch Handelsblad 16 nov 1880)

Iets meer weten over de familie Weijergang te Makassar. Zij waren een toonaangevende en vooraanstande familie aldaar met handelhuizen en rederijen.

Zie ook mijn pagina ALBERT VAN DAALEN en zijn relatie tot de familie Weijergang. (jawel: Albert, de “stoute” broer van de bekende ijzervreter van Daalen.)

Het graf van de heer Knappert valt sedert juli 2021 onder de Indonesische monumentenzorg. Op de foto van het graf is één der observers van de instantie Monumenten Zorg te zien.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven