Sungai Kapitan


De Desa Sungai KAPITAN in Zuid Kalimantan, op de kaart links van Bandjarmasin, gelegen aan de rivierarm delta, een vaarroute van de KPM (destijds.) Zie kaart hieronder.

Tijdens mijn speurtochten naar de graven en kerhoven, het zij grote of kleine of verborgen of alom bekende, in het voormalig Ned.Indië ben ik heel wat vreemde zaken tegengekomen waarvan ik enkele heb gepubliceerd en sommige niet. (Zelfs in de wijk PENELEH te Soerabaja, dus NIET op het kerkhof PENELEH Soerabaja zelf.)

Maar dit keer, (wat ik hieronder publiceer) slaat het echt alles en niets dan lof voor DIEGENEN die er voor gezorgd hebben (een elk op hun manier en naar eigen vermogen) dat de graven zijn blijven bestaan.

Wat slaat er dan echt alles: De eer en respect die men toont voor iets wat hen doet herinneren aan de tijden van kolonialisme en desondanks toch deze herinneringen opzij zetten !!!!!! En dat in deze moderne tijden van vernielzucht, gebrek aan respect en “wat kan mij het verrotten” mentaliteit, vooral hier in het zogenaamde geciviliseerde Westen zal zoiets dus NOOIT gebeuren.

Terug naar boven