Swari Toorop Soeharsono

Een uitgelicht graf waar ik helaas niet ben uitgekomen wie deze personen waren.

Het bovendeel zou de rustplaats moeten zijn van de heer M. BER(GMAN)?? BER(KMAN)?? BER(EMAN)?? Ik heb me de blubber gezocht en niets gevonden. Althans niet gevonden in de  mij ter beschikking gangbare bronnen zoals almanakken, oude kranten, wiewaswie, openarch enz.

Op de onderste staat de naam R.A. Swari-TOOROP Soeharsono… Ook via deze ingang Toorop niets kunnen vinden, helaas. Het lijkt me stug, dat er geen band bestaat tussen de begraven personen, omdat zij bij elkaar in één graf rusten.

Wat ik wel heb gevonden is het huwelijk tussen de heer ALBERT TOOROP en mevr. Swari.

Op het graf staan de letters R.A. Zou mevr. Swari de titel gedragen hebben van Raden Ajoe? Zomaar een overpeinzing van me. Aan de andere kant: In de jaren 1700 + waren er te Amsterdam enkele personen die de achternaam SWARI droegen.

Ik hou me aanbevolen voor aanvullende informatie.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven