Tanjung Pinang


Foto’s van het kerkhof via Google View:

Ik verzocht de heer Martin Baltes om samenwerking op het gebied van aanvullende informatie mijnerzijds betrekking hebbend op enkele graven geplaatst op de website van de heer Baltes.

Daartoe plaats ik hier op mijn website enkele subpagina’s met foto’s van bedoelde graven en mijn aanvullende informatie en welker foto’s ik gedupliceerd heb en voorzien van het Copyright van de heer Martin Baltes. Deze samenwerking op het gebied van bedoelde graven en het dupliceren ervan en plaatsen op mijn website heeft de volle goedkeuring (via email correspondentie) van de heer Martin Baltes, waarvoor mijn dank.

Ik wenste deze samenwerking met het doel om meer bekendheid over deze graven op het kerkhof Tanjung Pinang te Riou bij eventueel lezers- en geïnteresseerd publiek bij te brengen, opdat al deze begravenen aldaar niet vergeten moge worden; immers de almanakken en overige bronnen verhalen weinig over die contreien en hoe meer zielen hoe meer vreugd is toch een mooi toepasselijk gezegde.

Mijn dank aan de heer Martin Baltes.

De heer Martin Baltes en ondergetekende houden ons ten zeerste aanbevolen voor aanvullende informatie van derden.

De website van de heer Martin Baltes zal zo spoedig mogelijk worden aangepast in overeenstemming met de aanvullende gegevens die ik hier heb geplaatst en of nog zal plaatsen. Wegens omstandigheden is de heer Baltes momenteel er nog niet toe in staat. Redenen zijn mij bekend en niet openbaar voor derden.

 

Terug naar boven