Bon, Ch. C.

Het graf van CHRISTINA CORNELIA BON.

Zij heette voluit CHRISTINA CORNELIA BON en was dochter van PIETER BON en de Niasche vrouw SIE TAWA en werd geboren op 30 maart 1830 te PADANG.

Haar vader PIETER BON was ziekenoppasser in het garnizoenshospitaal Padang en ging uit militaire dienst in elk geval vóór 1841, want hij overleed te ?? op 24 februari 1841 en was toen opziener der wegen te Batang Singalang. Wie precies Pieter Bon was heb ik niet kunnen ontdekken in de historische bronnen. Wanneer zal hij geboren zijn? Circa begin 1800 ??? Waar begraven??

Wat precies Christina Cornelia als beroep had is mij ook onbekend en of zij later huwde en kinderen had eveneens.

Het militair hospitaal Padang anno 1870 alwaar Pieter Bon werkzaam was als ziekenoppasser, alvorens opziener te worden.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven