Boss van Charante, W.

Het graf van WILLEM BOSS VAN CHARANTE.

Hiernavolgend mijn bevindingen alsmede aanvullingen.

Er waren 4 personen in deze familie die de naam droegen David Adriaan Boss van Charante en ik kan me dan levendig voorstellen, dat men al snel daardoor in de war is geraakt.

Er waren:

  1. David Adriaan Boss van Charante geboren 13 sept 1824 Rotterdam, overleden Rotterdam 4 febr 1913 en gehuwd met Johanna Lucia Dieperink,
  2. David Adriaan Boss van Charante geboren 8 maart 1860 te Rotterdam en overleden 1 juli 1863 te Rotterdam. Hij was het zoontje van 1)
  3. David Adriaan Boss van Charante geboren 19 nov 1864 Rotterdam gehuwd met Lena Adriana van Dorp. Hij was eveneens zoon van 1) en vernoemd naar zijn overleden broer in 1863.
  4. David Adriaan Boss van Charante geboren 12 januari 1903 te Vollenhove. Hij was zoon van 3) en broer van Willem Boss van Charante.

Ter verduidelijking een scan van de Bevolkingsreconstructie:

Willem zelve werd geboren 29 sept 1904 te Vollenhove uit ouders David Adriaan Boss van Charante (zie 3 hierboven) die gehuwd was met Lena Adriana van Dorp.

Vader David Adriaan overleed op 29 juli 1931 en moeder Lena Adriana overleed op 28 febr 1959 te Haarlem.

Willem Boss van Charante huwde met Zoë Jeanne Elisabeth Cornelie Maronier te Soerabaja op 18 nov 1930.

Zoë was een dochter van 1Lt Kwartiermeester militaire dienst (later administrateur militair ziekenhuis Soerabaya) Jan Wernard Maronier en haar moeder was Zoë Christina Reuter. (Openarch.nl) Vader van Zoë Christina Reuter was Gepens. Lt.Kol. Oost Indisch Leger.

Zoë Maronier werd geboren in 1901 te Salatiga alwaar haar vader aldaar gelegerd was vanaf 1897 tot 1902 en naar Djambi werd getransporteerd en in 1903 naar Soerabaja. (Openarch.nl)

Zoë Maronier was voorheen gehuwd op 18 nov 1920 te Amsterdam met Willem Louis Theodor Carp en hieruit een dochtertje Dora Thea Zoë Carp die in 1924 in de leeftijd van 4 maanden overleed. Ergens na 1924 en vóór 1930 ging dit echtpaar uit elkaar. Willem Louis Theodor Carp was Inspecteur telefoondienst en hij hertrouwde met Wanda Marie Sell op 4 sept 1930 te Batavia, enkele maanden vóór het huwelijk van Willem Boss van Charant met  ex-echtgenote Zoë Maronier in november. (Bron: Krancher dot com).

Willem Boss van Charante werd oorlogsslachtoffer en overleed op 4 nov 1945 ten gevolge van de internering.(Bron OGS). Hij was Inspecteur Politie te Soerabaja en te Medan (RA1941)

Het is mij helaas onbekend wanneer Zoë overleed en waar?

Het echtpaar Willem Boss van Charante en Zoë Jeanne Elisabeth Cornelie Maronier had tenminste één dochtertje genaamd DOROTHY, die net geboren was. (Bron overl. advertentie Delpher van de vader van Willem op 29 juli 1931 te Soerabaja).

Hieronder het graf te Haarlem van Willem’s moeder Lena Adriana Boss van Charante geboren van Dorp voorzien van bronvermelding. Leni Boss van Charante die bij haar rust, was haar dochter (en zuster van Willem) Johanna Cornelia geboren te Batavia.(Zie kaart 26708 hierboven).

Ik heb me verder er niet in verdiept wie Hilda Mechelina Buseman was.

Moge zij allen in vrede rusten, waar dan ook.

Terug naar boven