Brouwers, J.

Het graf van Jan Brouwers 

De foto van het graf is afkomstig van DEZE website.

Jan Brouwers huwde te Oldemarkt 19 juli 1890 met Aaltje Hanzon en in okt 1890 werd het echtpaar uitgezonden naar voormalig Ned.Indië alwaar Jan als hulponderwijzer 2de klasse aan de slag sloeg op de H.I.S. en aangesteld als hoofdonderwijzer. (HIS = Hollands Inlandsche School).

In 1892 werd deze functie hem als vast aangeboden.

Het noodlot trof het gezin al heel snel, want Jan overleed na een kortstondig ziekbed op 13 aug 1897.

Na zijn overlijden bleef de weduwe Aaltje Hanzon nog wel in Indië en maakte diverse reizen naar Nederland om uiteindelijk toch definitief Indië te verlaten en zij vestigde zich te Den Haag in 1914.

Mij is onbekend welk werk Aaltje deed, maar op haar PK staat dat zij in 1917 gepensioneerd werd. Heb in de almanakken trachten te achterhalen, maar niets gevonden. Ook onderwijzeres?

De genealogische achtergronden van Aaltje kan men inzien door op DEZE link te klikken.

Aaltje overleed te Hilversum in de leeftijd van 78 jaren in 1941, toen Nederland door de nazi’s bezet was.

Volgens de overl. akte scheen Aaltje in dit huis gewoond te hebben,

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven