Dezentjé, J.G.E.

Het graf van mevr JEANNE GERTRUDE ELEONORE ESCHWEILER geboren DEZENTJÉ.

Een speciaaltje wat mij betreft want ik ben gerelateerd aan de familie Dezentjé via mijn oudoom PETRUS PAULUS JOHANNES.

Zie voor dossier familie DEZENTJÉ op het I4E. In dit dossier wordt heel veel uit de doeken gedaan over de familie (in gunstige zin, dus geen roddelpraat of zoiets).

De ouders van Jeanne waren Alexander Gerard en Raden Roro Saminah (van het hof) en haar grootvader was Tinus en Raden Ajoe Soren.

Jeanne Eschweiler geboren Dezentjé (Foto verkregen van I4E Boeroeng) en haar grootvader Tinus Dezentjé senior:

 

Hieronder de overlijdens advertenties van de heer Johannes Eschweiler en mevr Jeanne Eschweiler geboren Dezentjé met daarin vermeld de namen van de familie (voer voor genealogen) en de 30-jarige huwelijks advertentie. Ook weer voorzien van namen familieleden.

Zijn graf te Singapore op het Bidadari christelijk kerkhof is geruimd en hij was overleden in het kamp te Johor Baru Malaysia (Bron OGS) (Zie onderaan deze pagina aanvullingen 25 juni 2021 voor meer details over zijn overlijden.)

 

In mei 1931 hield hij vendutie aan de Lange Gatotan 12 te Soerabaja omdat hij en echtgenote met groot verlof gingen naar Nederland met de Jan Pieterszoon Coen op 24 juni naar Amsterdam samen met 2 kinderen, ook J.G.E.(zoon Eugene) Eschweiler, E.I.(Irene) Eschweiler en A.U.(Schoondochter geboren Cardon) Eschweiler.

Op 25 mei 1932 kwamen zij terug met de Dempo van Rotterdam naar Batavia.

Het huis waar zij woonden aan de Gatotan Surabaya, voordat de familie met groot verlof ging.
2 Jaren na zijn huwelijksfeest en na terugkeer groot verlof ging de heer Eschweiler met pensioen.

 

Aanvulling 4 febr 2021:

Op het Indisch4Ever werd op 3 febr 2021 het volgende item geplaatst, welke ik volledig naar deze pagina heb gedupliceerd. De bron blijft I4E.

Quote:

Deze foto is naar aanleiding van een publicatie op imexbo.nl .
Het gepubliceerde was een foto van een huis waar Jeane Eschweiler-Dezentjé woonde in 1931 met haar man en de jongste kinderen.
Dit beeld was in 1937 gemaakt achter het  huis  en  ingestuurd  door een kleinkind.

Jeanne Gertruda Eleonore Dezentjé, geboren 28 okt 1882 in Soerakarta overleed 24 dec 1946 te Dabo Singkep. Ze was dochter van Alexander Gerard Dezentjé (kind 20)  en Raden Roro Salimah, dochter van de Kraton te Soerakarta.

Ze huwt 24 april 1900 in Soerakarta met  Johannes Marianus Otgar Eschweiler geb. 21 febr 1882 in Soerakarta, overl.19 nov 1945 te Johore Bahru, Malakka, Geslaagd klein-ambtenaarsexamen 1898, klerk staatsspoorwegen 1900, 1911 in Tjepoe geplaatst, geplaatst in Bandoeng aan de westerlijnen 1914, commies staatsspoorwegen Soerabaja 1918, te Sidoardjo 1925, hoofdcommies 1926, met verlof naar Europa 1931, gepensioneerd bij de staatsspoorwegen 1932. Zoon van Johannes Henricus Otgar Eschweiler en Maria Cecilia Coenraad.

UNQUOTE. 

Aanvullingen 25 juni 2021:

Let wel: in de verklaringen worden soms afwijkende namen en datums verklaard.

Op 8 okt 1951 opteerde hun dochter ERNA MAGGY ESCHWEILER en zij verklaarde

dat zij geen werk had,

dat zij woonde te Palembang,

dat zij te Kediri geboren was op 22 maart 1903,

dat zij sedert 5 dec 1921 gehuwd was met FOLKERT DE JONG,

dat haar vader heette JANUS MARIANUS OTGAR ESCHWEILER geb Solo 21 febr 1882,

dat haar moeder heette JEANNE GERTRUDE ELEONORE DESENTJÉ geb 28 okt 1883 te Solo.

Op 7 sept 1950 opteerde hun zoon JACOBUS ARMEDES OTGAR ESCHWEILER en hij verklaarde

dat hij werkzaam was bij het Indonesisch leger te Makassar,

dat hij geboren was te Solo op 9 nov 1904,

dat hij gehuwd was met MARIA TWIJSEL, geb Pulai Kidjang Riau op 6 aug 1908,

dat zijn vader was JOHANNES MARIANUS OTGAR ESCHWEILER geb Solo 21 febr 1881 en overl Singapore 1945,

dat zijn moeder was JEANE GERTRUDE ELEONORA DEZENTJÉ gebr Solo 28 okt 1882 en overl Tj.Pinang Riau 1946.

dat zijn grootvader van vaders kant heette JOHANNES HENRIKUS OTGAR ESCHWEILER, ex Luitenant Kapelmeester van de Mangkunegoro (Keraton Solo) en in 1909 was overleden te Solo.

Uit de archieven van het NA/dossiers OGS hieronder een scan met de gegevens van JOHANNES MARIANUS OTGAR ESCHWEILER’s overlijden en orozaak waarom hij te Singapore overleed, terwijl het gezin woonachtig was te Surabaya.

Het verwondert me dat Jeanne Eschweiler Dezentjé NIET als oorlogsslachtoffer wordt aangemerkt door de OGS. Immers, ik mag toch aannemen dat het gehele gezin, door de Bersiap onlusten gedwongen, verkaste naar Singapore??? Toch niet enkel haar echtgenoot Johannes? Het zal wel weer aan mij liggen om zich erover te verwonderen.

Jeane Eschweiler-Dezentjé overleed te Dabo Singkep Riou eilanden en als ik naar de advertentie van de overlijdens akte hierboven kijk, dan zie ik dat haar dochter Jeanne Maria Olga Kerger-Eschweiler ook te Dabo Singkep woonde. Ik neem aan dat moeder en dochter bij elkaar woonden. Of woonde moeder in bij dochter S. Tuiten-Eschweiler die ook woonachtig was te Dabo Singkep.

In de overl.adv. worden de namen van echtgenoot O.F. (Otto Frans) Kerger (gehuwd met Jeanne Maria Olga) en echtgenoot Tuijten (gehuwd met Sophie) NIET genoemd. En woonden moeder en dochters bij elkaar? Ik heb geen nadere gegevens kunnen vinden over de heren Kerger en Tuiten.

In een 40-jarige huwelijks advertentie 24 april 1940, wordt de heer O.F. Kerger nog wel genoemd (gezin woonachtig Den Haag groot verlof 1939/1940. Hij was politie inspecteur te Malang in 1939)  en is Sophie nog NIET gehuwd en woonachtig Malang. Volgens Ancestry.com was hij te Hawaii overleden zonder datum vermelding.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper waar zij dan ook werden begraven en ook al is hun graf niet meer (van Johannes te Singapore bijvoorbeeld).

Terug naar boven