Eddonlidda, J.

Het graf van John Eddonlidda:

Wat betreft de overleden John Eddonlidda heb ik een vermoeden dat hij een zoon was van de vader van Pauline en Jozias, maar dan uit een relatie met een andere moeder NA de dood van zijn echtgenote Marthina Hombokau in 1928. Wat zijn beroep was, is mij onbekend.

Ik heb niet veel kunnen vinden, aangezien er over deze familie EDDONLIDDA en HOMBOKAU niets tot bijna niets is genoteerd in de gangbare historische bronnen. Zij waren immers geen Europeanen.

Alhoewel m.b.t. beide families Tandjong Pinang (Riouw) als mede Koepang Timor en Pakan Baroe worden genoemd, zijn beide families afkomstig uit Menado Minahassa.

Moge hij in vrede rusten.

Terug naar boven