Eddonlidda, J.

Het graf van Jozias Eddonlidda en Pauline Eddonlidda:

Ik kan het niet bewijzen door middel van historische documentatie, maar ik durf ten stelligste te beweren, dat de twee kinderen Pauline en Jozias Eddonlidda als moeder Marthina Hombokau hadden, omdat er te Tandjong Pinang in die jaren geen andere familie EDDONLIDDA woonde en ook gelet op de leeftijd van Marthina Hombokau.

Ik heb niet veel kunnen vinden, aangezien er over deze familie EDDONLIDDA en HOMBOKAU niets tot bijna niets is genoteerd in de gangbare historische bronnen. Zij waren immers geen Europeanen.

Alhoewel m.b.t. beide families Tandjong Pinang (Riouw) als mede Koepang Timor en Pakan Baroe worden genoemd, zijn beide families afkomstig uit Menado Minahassa.

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven