Eijkman, Ch.H.

Het graf van de kleine CHRISTIAAN HERMAN EIJKMAN.

Zoals door de heer Martin Baltes reeds vermeld waren zijn ouders:

Gerard Christiaan Eijkman en Anna Catharina Henriette Bleckman.

De ouders van Gerard Christiaan Eijkman waren:

Christiaan Eijkman (schoolmeester) en Johanna Alida Pool en uit dit huwelijk meerdere kinderen, waarvan de meeste zonen voor geneeskunde hadden gestudeerd, waaronder ook Gerard zelve.

Maar de meeste bekende en beroemde oom van de kleine Christiaan Herman was toch wel zijn oom Christiaan (1858-1930), arts, patholoog en Nobelprijswinnaar en hij was ook diegene die de ziekte beri beri onder controle kreeg.

In Jakarta staat nog steeds en is nog steeds het Eijkman Instituut in gebruik als geneeskundig instituut.(Vroeger heette de straat de Oranje boulevard en tegenwoordig de Jl Diponegoro.)

Meer weten: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Eijkman

Meer weten: http://www.eijkmanhuis.nl/

Meer weten:

https://www.dbnl.org/tekst/trap009land01_01/trap009land01_01_0009.php

Een maquette van het Instituut:

De vader van de kleine Christiaan Herman, namelijk dr. Gerard Christiaan trad van alle broers het minst op de voorgrond.

Bij de geboorte van de kleine Christiaan was hij officier Gezondheid klasse 2 in het leger en werd aldaar te Tandjong Pinang in mei 1883 geplaatst en verkaste naar Sumatra’s westkust in 1885.

In mei 1890 was hij werkzaam bij de Civ. Geneeskundige Dienst TEGAL alwaar hij om eervol ontslag verzocht, nadat hij in 1888 uit militaire dienst overstapte naar de civiele dienst.

De ouders van de kleine Christiaan huwden te Buitenzorg op 23 maart 1880. Vader Gerard overleed te Amsterdam 1907 en moeder Anna Catharina Henriette Bleckman overleed 12 juli 1940.

Voor het overige is de stamboekkaart in het Nationaal archief te zien.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven