Gasparsz, Ch.A.

Het graf van CHRISTIAAN AUGUST GASPARSZ.

Hieronder slechts een paar kleine aanvullingen van mijn kant.

Ik heb totaal niets in de historische bronnen kunnen vinden over deze familie. Is ook logisch, want de vader van de kleine Christaan was geen Europeaan en vond men het toen niet de moeite waard om iets te noteren voor het nageslacht, tenzij men niet anders kon wegens een bepaalde rang zoals in dit geval.

De RA 1923 vermeldt wel de geboorte op 11 juni 1921 te Batavia van C.A. Gaspersz !!! Maar in 1921 waren de ouders van Christiaan al gevestigd te Riouw.

De RA1900 vermeldt een huwelijk op 22-10-1898 te Amboina tussen Johannes Pieter Esser en Ana ADALINA Frederika Gaspersz….. ADALINA…en de vader van Christiaan heette ADALET…. Mannelijke vorm van Adalina ???? Familienaam???

1) Ik vermoed dat de naam GASPARSZ in dit geval niet correct is, maar GASPERSZ moet zijn. Mijn mening gebaseerd op onderstaande scans uit de kranten.

2) De naam GASPERSZ komt veelvuldig voor op Menado alsmede de Molukken. Gasparsz daarentegen niet.

Zie de Saparoea Index (Let wel: In de Turkse taal).

Hierboven 2x GASPERSZ  tegen 1x GASPARSZ,  wat betreft spelling van de naam.

Dat was zowat het enige wat ik kon vinden betreffende deze familie GASPARSZ (GASPERSZ). In Openarch.nl is veel te vinden over andere personen met de naam GASPERSZ, doch helaas niets over deze familie.

Over de naam SIPAN heb ik helemaal niets kunnen vinden, op een paar berichten na over ene Sipan, die in de desa woonde en er van door ging met zijn buurmeisje en over een ruzie tussen ene Sipan en iemand anders. Het schijnt dat Sipan een naam is die slechts op Java voorkomt en gebruikt wordt voor mannelijke personen (en in Peru, maar dat heeft hier er niets mee te maken).

Ik vermoed, let wel: vermoed!!, dat Juliana Sipan een christelijke gedoopte vrouw was.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven