Hendriks, J.C.

Het graf van de Weduwe J.C. HENDRIKS EN ENKELE VAN HAAR KINDEREN.

Er moeten minimaal 3 personen begraven zijn en te ruste gelegd in dit graf, namelijk de weduwe zelve en minimaal 2 kinderen. En in totaal moet de weduwe toch minimaal 4 kinderen gehad hebben.

Immers: “Hier rust onze” hetgeen al aanduidt dat er minstens 2 kinderen waren die haar te ruste hebben gelegd.
Immers: “hare kinderen” hetgeen aanduidt dat er minstens 2 kinderen samen met haar rusten in dit graf.

Ik ben er helaas NIET in geslaagd om te achterhalen wie  de weduwe J.C. Hendriks was en wie de kinderen waren. Teveel personen met de naam HENDRIKS en totaal geen aanknopingspunten behalve dan de initialen J.C. En zoekend op deze initialen J.C., heb ik ook in de mij beschikbare bronnen niets gevonden.

Was de naam J.C. Hendriks de eigen naam van deze dame? Of had deze dame geen eigen naam en werd bedoeld met J.C. Hendriks de naam van haar echtgenoot? Was haar echtgenoot militair?

Heeft (hebben) zij altijd in Riouw Tandjong Pinang gewoond? Of woonden zij elders (Batavia) en zijn zij later verhuisd naar Tandjong Pinang en aldaar overleden?

Voornamen vergelijking leverde ook niets op.

In het leger Oost- en West Indische Troepen Bataljon West Indische Jagers No.10 (Openarch) was een J.C. Hendriks in de rang van Jager.

Hoe het ook was: Mijn respect en eer voor deze personen die rusten in dit graf.


Extra informatie en ik beweer ten stelligste dat de hieronder getoonde extra informatie GEEN betrekking heeft op het graf van de bedoelde weduwe en haar kinderen, tenzij…. Het zou echter best wel mogelijk zijn. Ik kan er echter ook totaal naast zitten.

In 1893 vond er te Batavia een huwelijk plaats tussen de heer Hendrik Lodewijk Wellig en mej. Henriette Geertruida Hendriks. (*17 maart 1868 Batavia)

Op zichzelf was dit huwelijk niets bizonders ware het niet dat ik een advertentie van dankzegging vond met betrekking tot dit huwelijk. Jammer genoeg zijn er geen initialen geplaatst.

De heer Wellig overleed te Batavia Weltevreden 29 jan 1918 en hij was werkzaam bij de Brandwaarborg Mij “Nederlandsch Indië.” (Rouwadvertentie Delpher door de weduwe.)

Mevr. Wellig geboren Hendriks overleed te Batavia begin febr 1931. (Dankzegging overlijden Advertentie Delpher door zoon Lodewijk H. Wellig).

Hoe het ook was of was geweest: Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven