Hombokau, M.

Het graf van Marthina Hombokau 

Hieronder enkele bevindingen mijnerzijds.

Ik heb niet veel kunnen vinden, aangezien er over deze familie EDDONLIDDA en HOMBOKAU niets tot bijna niets is genoteerd in de gangbare historische bronnen. Zij waren immers geen Europeanen.

Alhoewel m.b.t. beide families Tandjong Pinang (Riouw) als mede Koepang Timor en Pakan Baroe worden genoemd, zijn beide families afkomstig uit Menado Minahassa.

Met ingang van 7 april 1910 werd als Adjunct Hoofddjaksa aangesteld te Koepang Timor en hij behield deze functie – conform almanakken – zeker tot 1940. Helaas zijn de almanakken na genoemd jaartal niet meer vervaardigd en kan ik niets meer vinden.

Gelet op het feit, dat er te Timor geen andere familie HOMBOKAU woonde en gelet op de geboorteplaats en datum van Marthina Hombokau mag ik aannemen, dat Marthina een dochter was van deze Adjunct Hoofd Djaksa

De familie EDDONLIDDA is anno 2020 nog steeds aanwezig op Tanjung Pinang en wordt in de Indonesische bronnen aangeduid als EDDON LIDA.(Nieuwe spelling.)

In 2011 werd door het Indonesisch Hoog Gerechtshof een uitspraak gedaan inzake een geschil tussen 2 personen HERRY MALONDA en HENDY alias ACUI, waaarbij de naam EDDON LIDA ook werd genoemd.

Het ging om een huis (gebouwd 1956) gelegen aan de Jalan Kemboja nummer 21A te Tanjung Pinang en saillant detail is, dat het kerkhof gelegen is aan de Jalan Kemboja 23-26.

Het schijnt dat volgens de gerechtsdocumentatie te zijn, dat hierbij betrokken was de heer S.A. Eddon Lida. Kortom, wil men het hele verhaal (inclusief namen van belanghebbenden en verwanten) inzien, ga dan naar deze link, download de rechtspraak en bestudeer het op uw gemak. Men dient wel de Indonesische taal machtig te zijn, zo niet roep dan de hulp in van mevr. Google Translate. Zij staat 24 uur dag en nacht tot uw beschikking mits u de rekening van uw internet provider betaald heeft. Suc6 ermee.

Volgens Google View zou het om dit huisje gaan:

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven