Klerks, J.E.G.

Het graf van Jeane Eleonore Gertude Klerks en haar zusje Othilde Caroline Elize Klerks:

De nazaten van Jeane Eleonore Geertruida LIVAIN geboren KLERKS.

Ter ere en respect van mevr. Jeane Livain en hare nazaten, heb ik deze pagina gewijd aan hen allen.

(BRONNEN: De Indische Navorscher 2004INN17 EN 2002INN15).

De ouders van Jeane en Othilde waren Jacobus Henricus George Klerks (1849-1905) en Elise Rijmpje Wolff (1853-1913). Na het overlijden van haar echtgenoot Jacobus, huwde Elise met de heer Johan F.W. Hauber in febr. 1906 te Riouw (Krant Land en Volk 20 febr 1906). Wil men meer weten over de familie Hauber, dan kan men het hier vinden.

Jeane was gehuwd met LEON LEOPOLD LIVAIN te Tanjung Pinang 15 juli 1907 en uit dit prille huwelijk werd geboren hun zoon Jean Leon Livain op 5 juni 1908. Helaas kostte de geboorte van hun zoon het leven van mevr. Jeane Livain en zij overleed op 5 juni 1908. Heeft zij de pasgeborene nog mogen aanschouwen?

Jeane Klerks (voorheen gehuwd met de heer Tholen) huwde op 15 juni 1907 met Leon Leopold Livain, die geboren was te Batavia op 10-2-1882(RA1883)

De levensloop van Leon Leopold Livain.(Bron 2004INN17)

Hoe het ook was geweest, vader Leon en zijn zoon moesten verder in het leven en op 5-7-1912 huwde Leon bij volmacht met mevr. Mabel Westerhout.

Hoogstwaarschijnlijk moet de kleine Jean Leon zijn 5 eerste levensjaren opgevoed zijn of door een min of door de familie Livain of Klerks en daarna door zijn stiefmoeder(?) vanaf 1912.

Hieronder een uittreksel van de 2004INN17 almanak met de levensloop van Jean Leon Livain.

Hieronder een foto van Jean Leon (zoon van mevr. Jeane Livain geboren Klerks) en zijn echtgenote Caecilia de Jongh.(Bron 2004INN17)

Het echtpaar Jean Leon en Caecilia kregen op hun beurt kinderen en die de kleinkinderen zijn/waren van mevr. Jeane Livain geboren Klerks.

Waarom mijn bijdrage over de familie Livain en met name de nadruk op mevr. Jeane Livain geboren Klerks?

Heel simpel; Er lopen 2 rode draden door het leven van deze familie en mijn leven:

1) Een zuster van de vader van Jean Leon (dus zijn tante) was MARIE VICTOIRE LIVAIN die huwde met BASIL MINAS, een Armeens oudoom van mij.

Basil overleed op 21 maart 1912 te Batavia, ver weg van zijn geboorteland/stad te Perzie, Nor Jugha Isfahan  waar hij in 1855 het levenslicht zag.

2) Gelijk Jean Leon’s eerst 5 levensjaren verliep het mijne: Geen moeder.

Tot slot een foto van de schoonouders van mevr. Jeane Livain geboren Klerks, zijnde

de heer Lambert Leopold Livain en echtgenote mevr. Elisabeth Garet. Bron 2004INN17

 

Moge zij allen waar dan ook in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven