Kruijsboom, H.

Het graf van HECTOR KRUIJSBOOM.

Hiernavolgend enkele aanvullingen mijnerzijds.

Zie ook de pagina JOHANNA ANTHONETTA STECHER, die zijn schoonmoeder was en op hetzelfde kerkhof begraven ligt te Tanjung Pinang.

Hector ging in militaire dienst en volgens zijn militiekaart waren zijn ouders onbekend (Openarch.nl)

Hector had eerst een relatie met Maria Huw (Lokale dame?) en daaruit zijn eerstgeborene (1853) zoon EDUARD GUSTAAF HECTOR KRUIJSBOOM, die later ook officier werd in het Oostindisch leger. (In 1885 tot 1ste Luitenant bevorderd.) Eduard G.H. huwde 1) in 1895 met Christina Helena Koch (+1938) en 2) had een relatie met lokale dame genaamd Apie. Eduard G.H. overleed 23 dec 1921 te Malang.

In 1855 huwde Hector Kruijsboom met Adelaide Parra. (Roosjeroos zegt, dat de RA fout is en dat het huwelijksjaar 1854 moet zijn. Het is mij onbekend waarop dit gebaseerd is.)

Want een advertentie 25-jarig huwelijksfeest duidt op huwelijksjaar 1855. Als de huwelijksdatum inderdaad 1854 was, dan had de familie dus een 26-jarig feest te vieren?

Adelaida Rappa overleed in 1922 in Den Haag.

Hieronder de genealogie van Hector en echtgenote Adelaide Rappa en het gezin:

In 1860 ging het gezin met groot verlof naar Rotterdam en zij werden vergezeld door een nicht en de kinderjuffrouw. Wat mij opvalt aan de gezinskaart: Het kindermeisje was geboren te CALCUTTA en volgens de ambtenaar lag Calcutta in Ned.Indië. De kaarten waren destijds verkeerd gedrukt? Of de school waar de ambtenaar op zat gaf geen aardrijkskunde lessen. Voor het overige was AYA geen Mohammedaanse maar een Mohamethane.(Wat dat ook moge zijn.)

Op de gezinskaart zie ik staan als medereiziger/-ster de kinderen, behalve de ouders:

Eduard Gustaaf Hector – eerstgeborene uit relatie met Maria Huw.

Leontine Antoinette Adelaide – eersteborene uit huwelijk met Adelaida Rappa.

Emma Delphine Virgenie (Virginia) – het derde kind uit het huwelijk met Adelaide Rappa.

Verder nog de nicht Leontine Palmire Euphrosine MASCART en het kindermeisje Aya.

Totaal 7 personen…. Maar waar is de tweede geborene uit het huwelijk met Adelaide Rappa? George Leopold Hector geboren in 1858???? Tenminste: Na vergelijking met de scan van de stamboom Köhler dan.

Ik focus even op nicht LEONTINE PALMIRE EUPHROSINA MASCART, want hieronder verstrek ik wat voer voor genealogen wat betreft de familie van Hector Kruisboom. (Let ook op de schrijfwijze van haar naam in de diverse almanakken)

RA1865: EUPHROSINA PALMIJRE LEONTINE MASCART huwde te Soerabaja op 14-6-1864 met JEAN MARIE ABALAIN. (hij overleed 31 maart 1869 te Soerabaja. Uit dit huwelijk tenminste een zoon en een dochter en een doodgeboren kind.) Jean Marie Abalain was koopman en mede-eigenaar van het bedrijf ABALAIN DURAND & Co te Soerabaja.

RA1874: EUPBROSINE PALMIJRE LEONTINE MASCART huwde te Soerabaja op 8-3-1873 met JOSEPH GAIJAC. Hij overleed te Soerabaja op 24-6-1885, oud 54 jaar). Hij was rijtuigmaker te Soerabaja (van Franse oorsprong).

RA1907: LEONTINE EUPHROSINE PALMIJRE MASCART overleden 22-7-1906 te Soerabaja. Het overlijdens bericht in de kranten zegt: de weduwe GAJAC-MASCART, L.E.P. (In aug 1899 vertrok zij van vakantie naar Indië terug.)

Er waren wat handelsschermutselingen destijds in 1888 tussen de ingezeten van Soerabaja en hieronder een stukje uit de krant, waarbij de namen GAJAC en ABALAIN mee gemoeid waren:

Interessant wellicht voor de genealogen om het volgende OOK uit te zoeken: In 1894 wordt ERKEND het meisje LEONTINE EUPHROSINE GAJAC te PADANG. Zij huwde 1921 te Padang met Willem Johan van der Zon Brouwer en zij overleed in hetzelfde jaar. Er werden daarna nog 2 andere kinderen erkend en ik vermoed dat de vader ANDRE JOSEPH LOUIS GAJAC was, die in 1900 overleed te BENKOELEN.

De heer Hector Kruijsboom was kapitein van het OIL bij de schermutselingen in Melawie Kalimantan.

Melawie met de versterkingen te Nanga Pinoeh(tegenwoordig Nanga Pinoh geheten) en gelegen aan de Kapuas rivier.

Enkele wetenswaardigheden:

Na zijn pensionering had de heer Kruijsboom niet veel te doen en besloot om agent te worden voor de verkoop van staatsloten.

Één van zijn zonen, Alfred Henri Napoleon Kruijsboom en gehuwd met Johanna Frederika Cornelia NIX was een hoog geplaatst ambtenaar BB.

Een kleinzoon werd oorlogsslachtoffer en heeft zijn ere rustplaats op Leeuwigajah Ereveld.

Een andere zoon Dirk Jacob Hector werd in okt 1945 door opstandelingen vermoord.

Tot slot hieronder nog iets over George Leopold Hector Kruijsboom, de tweede geborene die ontbrak op het lijstje gezinsamenstelling 1860 op vakantie te Rotterdam (zie boven.)

George Leopold Hector, geboren 1858 en overleden 1940, huwde met Helena Maria Hepp en uit dit huwelijk werd o.a. geboren LOUISE KRUIJSBOOM.

Louise werd geboren op 26 jan 1886 te KOENINGAN (Cheribon) en zij overleed te Baarn op 17 febr 1945. Zij huwde op 17 okt 1916 te Weltevreden met Adrianus van Gelder die houtvester was.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven