Loriaux, F.L.

Het graf van de kleine FREDERIK LOUIS LORIAUX

De kleine Frederik werd geboren te Soerabaja (RA1895 / 31-12-1893) uit ouders:

Henri Loriaux en Catharina Elisabeth Anspach en zij kregen meerdere kinderen. Zie scan hieronder.

Een scheiding werd uitgesproken (1914 te Sidoardjo – RA1916) betreffende dit huwelijk en Henri Loriaux huwde Catharina Cornelia Plassche.

De grootvader van de kleine Frederik was Cornelis Loriaux geboren 1799 te Soerabaja en was ambtenaar.

Henri Loriaux was notaris c.q. vendumeester o.a. te Kediri en Riouw en ging in 1911 met pensioen.

Zijn overlijdensadvertentie hieronder en een stuk over de begrafenis toen Henri in 1942 overleed.

 

Een oudere broer van de notaris Henri Loriaux was de Resident van Timor de heer Eugene François Jean Loriaux, die 8 jaar eerder geboren werd te Breda in 1854.

Moge zij in alle eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven