Machielsen, J.I.

Het graf van de heer JOHANNES ISAAC (IZAAK) MACHIELSEN.

Mijn bevindingen ter aanvulling:

Johannes Isaac (Izaak) Machielsen was geboren op 28 juni 1810 uit ouders Jan Pieter Machielsen en Elisabeth van Eijs en uit dit huwelijk meerdere kinderen. Hij werd gedoopt op 1 juli 1810.

Hij huwde met Anthonetta Wilhelmina A. Polders op 27 juni 1844 te Utrecht. (Bron Openarch.)

Johannes Isaac Machielsen overleed te Riouw op 26 okt 1849 en werd aldaar begraven, doch de officiële aangifte werd te Utrecht gedaan. Haar vader was eveneens militair. Uit het gezin POLDERS meerdere kinderen. Anthonetta overleed 20 dec 1894 Den Haag en zij is nooit hertrouwd. (Delpher.nl De Standaard 29 dec 1894)

Het overl. bericht van de weduwe Machielsen Polders uit 1894.

Johannes Isaac’s vader was de Vice Admiraal (Schout bij Nacht) Jan Pieter Machielsen, die te Batavia overleed en begraven werd te Tanah Abang kerkhof Batavia. (Tegenwoordig het Taman Prasasti Museum kerkhof).

In sept 1849 was de vorst van Nederland “behaagd” om Jan Pieter Machielsen uit zijn functie te ontheffen. Waarschijnliojk zal hij al ziek geweest zijn, omdat hij 2 maanden later overleed.

Jan Pieter Machielsen overleed circa 2,5  weken (15 nov 1849) na de dood van zoon Johannes Isaac op 26 okt 1849. Hieronder de graftekst van het graf van Jan Pieter Machielsen.

Zie ook de pagina over Pieter Merkus met daarin een manifest over de regeling van de begrafenis van GG Pieter Merkus te Soerabaja en welker begrafenis verzorgd werd door een kommissie waar de heer Jan Pieter Machielsen plaats in had.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven