Matakena, M.R.

Het graf van MEKY RONNY MATAKENA

Er waren destijds(en nog) teveel personen die de familienaam MATAKENA droegen(dragen) en te weinig historische bronnen heb ik ter beschikking om iets zinnings over de baby MEKY RONNY MATAKENA te kunnen mededelen.

Derhalve als eer en respect aan deze kleine Meky Ronny hiernavolgend een kleine bijdrage mijnerzijds in de vorm van een stukje levensdetail van één persoon die ook de familienaam MATAKENA droeg en ik hoop dat ik dan daarmee inderdaad een stuk respect heb kunnen betonen.

Let wel: Ik beweer dus niet dat het familie was/is.

In 1890 werd de heer Gerlof (Herlof) Octavius Matakena 1ste klerk op het Residentie kantoor te Riouw (krant Bataviaasch Nieuwsblad 19-3-1890) gepensioneerd. Hij ZOU misschien wel de (over)grootvader geweest kunnen zijn van de kleine Meky.

In juli 1926 (krant Nieuws van den dag 3-7-1926) verhuisde de weduwe Makatena-geb. van Zaiemsz van Riouw naar Batavia en vestigde zich op het adres G. Sentiong 15 Mr. Cornelis.Een andere krant noemt het huisnummer 25 i.p.v. 15.

Conform krantenbericht Nieuw Guinea Koerier24-2-1961 was Mijnhart van Zaiemsz woonachtig te Hollandia en had als beroep Handelaar.

Hoe het ook was, moge zij allen in eeuwige vrede rusten onder de hoede van  hun Schepper.

Terug naar boven