Mensinga, F.J.

Het graf van de 2 broertjes Ferry James Mensinga en Harry Richard Mensinga:

Aanvullingen met door mij gevonden extra gegevens.

Hun vader FREDDY PIETER CORNELIS MENSINGA was beroepsmilitair en ging met pensioen 1 juni 1950, werd in de oorlog geïnterneerd en overleed te Boxmeer, overleden 29 juni 1981.

Vreemde bijkomstigheid: Volgens de interneringskaart was zijn moeder mevr. Ijoh en volgens zijn stamboekkaart was zijn moeder Saira.

Verder was hij – volgens zijn interneringskaart – gehuwd (geweest) met mevr. L. Captain.

Ik heb geen gegevens kunnen vinden wanneer zij gehuwd waren en of er kinderen uit dit huwelijk waren(zijn) en wat er met mevr. L. Captain gebeurd was in de oorlog. Is zij overleden in/na de oorlog?

Wel is er in de almanakken een vermelding van de geboorte van Lucie Captain te Batavia op 3 dec 1909 (RA1915).

Hieronder de interneringskaart van vader Freddy en daaronder de stamboekkaart.

De grootvader van deze twee broertjes was de heer Albert Richard François Alexander Maximiliaan Theodoor Mensinga (Volgens stamboekkaart van vader Freddy).

Ik heb wel een stamboekkaart van Albert Richard François Louis Napoleon Mensinga gevonden. Deze laatste was een broer van de grootvader van de beide broertjes en hun vader (overgrootvader van de beide broertjes) was Florentinus Cornelius Eduard Mensinga geboren te Batavia op 12 nov 1848 (RA) en gehuwd met mevr. Tan Eng Nio.

Via Krancher dot com een uittreksel van het RK doopboek Soerabaja.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven