Najoan, A.

Het graf van de heer A. NAJOAN.

Ook over deze persoon die de familienaam NAJOAN droeg heb ik niets kunnen vinden, slechts een kort berciht in de krant over zijn overlijden aan boord van Hr.MS SUMATRA en dit schip stond bekend om het eit dat het een “ongeluksschip” was, doordat het vanaf de tewaterlating voortdurend te kampen had met het malfunctioneren en tekort komingen in de doelstellingen waar het voor gebouwd was en ten gevolge hebbende  grote kostenposten die buiten het budget vielen.

Zijn graf zal wel door de KM verzorgd en bekostigd zijn. Ik heb geen persoons details verder kunnen zoals echtgenbote? Kinderen? Ouders? Ook deze naam NAJOAN kwam/komt zeer veelvuldig voor en ook dit keer geen historische bronnen voor mij beschikbaar.

Een eenvoudig krantenbericht vermeldde zijn verscheiden en zelfs  dan nog werd door de krant zijn naam verkeerd vermeld.

Ik heb niet kunnen ontdekken of het schip HMS Sumatra in die Sumatraanse wateren aldaar voer en dat daarom de heer Najoan te Riouw werd begraven.

Een ietwat lugubere bijkomstigheid, wat betreft het ongeval aan boord van de Hr. MS Sumatra.

Op 29 okt 1937 nam de latere SchoutbijNacht Karel Doorman het bevel over van dit schip, toen nog in de rang van Kapitein ter Zee.

In 1942 vond een Slag in de Javazee plaats waarbij het HMS de Ruyter ten onder ging en waarbij SBN Karel Doorman het bevel voerde over de gehele vloot die aldaar slag voerde. SBN Karel Doorman zat zelf op de HMS de Ruyter toen ook hij ten onder ging in de Javazee en mijn broer Cornelis Boers (die ik helaas nooit gekend heb, wegens het feit, dat ik nog niet geboren was) ging mede ten onder en mijn broer Cor was net als de heer A. Najoan Stoker 1ste klas.

Recap:

SBN Karel Doorman voert het bevel over HMS Sumatra vanaf 29 okt 1937 en op 6 nov 1937 vindt in de machinekamer een ongeval plaats waarbij Stoker 1ste Klas A, de heer A.Najoan het leven laat.

SBN Karel Doorman voert in 1942 het bevel over de gehele vloot der KM en gaat bij de Slag Javazee febr. 1942 ten onder waarbij Stoker 1ste Klas A , mijn broer Cornelis Boers eveneens sneuvelt. (Beiden, de SBN en mijn broer) zaten op de HMS de Ruyter).

Hoe het ook was, moge zij allen in eeuwige vrede rusten onder de hoede van  hun Schepper.

Terug naar boven