Oortwijn, G.J.

Het graf van GEZINUS JAN OORTWIJN.

Hieronder enkele aanvullingen mijnerzijds “ter lering ende vermaeck”.

Gezinus slaagde voor zijn examens, werd in okt 1929 ter beschikking gesteld om onderwijzer te worden en vertrok op 19 nov 1929 met de PC Hooft naar Indië. (Bron openarch.nl) om aldaar geplaatst te worden te Pontianak als onderwijzer 2de klasse op de Europese lagere school.

 • In 1931 werd hij tijdelijk te werk gesteld te Singkawang.
 • Na enkele maanden werd hij met ingang van 2 okt 1931 aangesteld te Magelang op de ELS.
 • Op 2 nov 1932 werd hij hoofdonderwijzer en aangesteld als schoolhoofd te Kraksaan op de ELS.
 • Op 30 juni 1936 kreeg hij eervol ontslag wegens overtolligheid. De ambtenaren bemerkten een fout in hun registratie-systeem en het ontslag werd ingetrokken.
 • In plaats van zijn ontslag ging hij met groot verlof naar Nederland op 1 juli 1936 met ms SLAMET en keerde naar Indië terug met ms INDRAPOERA in juni 1937. Op beide reizen heen en terug staat hij alleen te boek als passagier en ik mag dan aannemen, dat hij NOG niet gehuwd was. Wanneer hij huwde met juff. Aafien Pot is mij onbekend. Zijn stamkaarten vermelden totaal niets over zijn huwelijk. In elk geval was hij in 1949 – jaar van overlijden – wel gehuwd, gelet op de tekst van de overl. adv. : …Onze zoon, schoonzoon etc. etc. ….
 • Op 19 juli 1937 wordt hij aangesteld als schoolhoofd Hollands Inlandse School te SawahLoento Sumatra.
 • In 1939 wordt hij aangesteld als schoolhoofd te Ngandjoek Oost Java als schoolhoofd ELS.
 • In juli 1939 wordt hij aangesteld als schoolhoofd Hollands Chinese School te Menado Celebes.
 • Hij keert dan weer uit hoofde van zijn beroep terug naar Magelang. (Wanneer??) Om aldaar les te geven aan de kinderen van Ambonese militairen.
 • In juli 1941 wordt hij overgeplaatst naar BLORA om aldaar schoolhoofd te worden aan de Hollands Inlandse School.
 • De oorlog breekt uit en Gezinus wordt geinterneerd via Makassar naar FORMOSA alwaar hij na de oorlog weer vrij komt. Hij is dan wel lichamelijk door het kampleven aangetast.
 • Hij overleed te Tanjung Pinang aan een hartaanval en wordt door het OGS als oorlogsslachtoffer gewaarmerkt.
 • Ik heb niet kunnen vinden wanneer hij na de oorlog weer zijn beroep heeft uitgeoefend te Tanjung Pinang. In elk geval was hij aldaar schoolhoofd ten tijde van overlijden, conform zijn overl.adv. getekend door de familie OORTWIJN te Stadskanaal en de familie POT te Nieuwe Pekela. (Delpher Nieuwsblad Noorden 27-9-1949)

Zijn interneringskaart hieronder en daaronder enkele scans van het OGS dossier inzake zijn familie en weduwe Aafien Pot. Op de interneringskaart staat onderaan Destination of report naar Wed. Oortwijn. Dat was zijn moeder, niet zijn weduwe. Zijn moeder Anna Davids overleed Stadskanaal 27 nov 1955 en was sedert 1931 weduwe van Albert Oortwijn.

Aafien Oorteijn geboren Pot was in nov 1955 nog levend, want zij ondertekent mede de oevrl. adv. van haar schoonmoder Anna Davids. Wanneer Aafien het aardse verliet is mij onbekend.

Hieronder bron Nationaal Archief / OGS.

Onderstaande kaart toont iets meer details. Weduwe Aafien Oortwijn geboren Pot was in elk geval woonachtig tot 22 okt 1952 op adres MOLENSTRAAT G38 te NIEUWE PEKELA. Zij verhuisde per die datum naar Winschoten, Kastanjelaan 32 en van daaruit weer verder.

Zij was in elk geval op 12 aug 1948 te Nederland, aangezien zij voor het Kantongerecht afd. Tribunaalzaken diende te verschijnen. (Delpher Nieuwsblad van het Noorden 7 aug 1948 – pagina 2). Reden onbekend.

Zou het adres MOLENSTRAAT G38 Nieuwe Pekela haar ouderlijk adres zijn geweest????

Want anno 2021 via Google View is het bedrijf MULDER – POT b.v. Diervoeders op dit adres gevestigd. (Familie?)

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven