Pluim Mentz, N.

Het graf van NIKOLAAS PLUIM MENTZ

Mijnerzijds valt er niet veel aan toe te voegen.

Maar…

ware het niet dat er een achterkleindochter van de heer Nikolaas Pluim Mentz een rol speelde in het leven van mijn familieleden.

En dat verhaal is als volgt.

Nikolaas had onder andere een zoon genaamd Dirk Hendrik Pluim Mentz die met Ernestina Louisa Auguste van der Star was gehuwd.

Dit echtpaar kreeg o.a. een zoon Ernst Karel Hendrik Pluim Mentz die gehuwd was met Constance Adelaide Cardon.

En uit dit huwelijk werd geboren de achter kleindochter van Nikolaas, zijnde Constance Ernestine Pluim Mentz. En Constance huwde met Bastiaan Sorgdrager. ( Gaan er lichtjes branden bij het lezerspubliek bij het lezen van de naam Sorgdrager?)

Zie verder scan hieronder.

En wie was dan Bastiaan Sorgdrager?

Bastiaan Sorgdrager was de oudste zoon van Ritmeester Pieter Sorgdrager en Geertruida Maria Debus en zij waren de schoonouders van Constance Pluim Mentz.

En wie waren dan die schoonouders van Constance Pluim Mentz die met Bastiaan Sorgdrager huwde?

Zij waren deze mensen op de foto hieronder te zien.

Gemerkt met rode 1 = Pieter Sorgdrager, Ritmeester Cavalerie, schoonvader van Constance Pluim Mentz.

Gemerkt met rode 6 = Mevr. Geertruida Maria Debus, schoonmoeder van Constance Pluim Mentz.

Wie de andere personen zijn op de foto is hier niet terzake. (Bijna allen familie van ondergetekende  webmaster). Overigens de familie Sorgdrager is GEEN familie van me, doch zij waren hele goede kennissen van mijn familieleden.

(Gemerkt met rode 3 is de vader – notaris C.P.A. Boelen –  van de dames gemerkt 8, 9 en 10, waarvan 2 ervan gehuwd waren met collega militairen van Pieter Sorgdrager.)

Mind: de foto is privé eigendom en niet toegestaan is het ongevraagd dupliceren ervan. Gelieve eerst toestemming te vragen waarvoor dank.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven