Rumpf, S.A.

Het graf van Sophie Adelaide Holliger – Rumpf

Gezinssamenstelling Sophie Adelaide Rumpf uit Openarch.nl

Op de trouwakte hieronder (bron: Openarch.nl) staan de gegevens vermeld over echtgenoot Christiaan Gabriel Salomon Holliger. Volgens trouwakte was hij machinist. Ik vul aan: Machinist bij de Gouvernements Marine en hij werd aangesteld in 1899 als leerling machinist op ss LUCIFER (Soerabajaasch Nieuwsblad 4 dec 1899). Hij studeerde aan de Burger Avondschool te Soerabaja afd. Machinisten.

Saillant detail over de ontmoeting met zijn echtgenote Sophie Adelaide Rumpf: Hij kwam met groot verlof aan te Amsterdam op 1 juli 1911 en betrok een kamer op het adres de Clercqstraat te Amsterdam tot 5 febr 1912 toen het verlof afgelopen was. Laat nu op dit adres de Clercqstraat te Amsterdam destijds wonen de weduwe J. Rumpf die een dochter had Sophie Adelaide. En zo is het gekomen… (Bron openarch.nl registraties Amsterdam.)

Zijn vader Johan Melger Holliger was 2de Lt bij de Schutterijen. Dus NIET in het leger. Mijn oom Willem Egbert Boers heeft de heer Johan Melger Holliger kortstondig gekend, toen zij samen in 1895 vanuit Semarang naar Batavia reisden op het schip CARPENTIER. De heer Johan Melger Holliger startte zijn carrière als kwekeling / onderwijzer Gouvernements Lagere School te Koepang Timor mei 1862. (Samarangsch Nieuwsblad 16 mei 1862.)

Na het huwelijk bij volmacht op 27 juni 1912 te Amsterdam vertrok Sophie naar Indië met de “GROTIUS” op 6 juli 1912

Sophie overleed te Tanjung Pinang op 1 januari 1918, na een verblijf en huwelijk van slechts circa 5,5 jaren en bij de geboorte van kind HERTHA SOPHIE te Tanjung Pinang op 1 jan 1918. (RA1919)

Weduwnaar Christiaan Gabriel Salomon Holliger hertrouwde te Batavia op 6 april 1920 met Cornelia Maria Berta van Hooijdonk (RA1921).

De kinderen uit beider huwelijken hieronder op de gezinskaart 1925 Den Haag – bron Openarch.nl

Moge zij in vrede rusten waar dan ook.

Terug naar boven