Schelling van, A.C.

Het graf ANNA CAROLINA VAN SCHELLING.

Het graf van mevr. Buitenhuis geboren van Schelling is gekoppeld aan het graf van de kleine Ferdinand Louis Nix (als baby overleden 1883) en de heer Martin Baltes vroeg zich af waarom en ik eveneens.

Hieronder de foto’s van de twee graven Buitenhuis Schelling en de kleine Ferdinand Louis Nix.

Mijn aanvullingen hieronder.

Ik heb ook niet kunnen ontdekken wie Anna Caroline van Schelling was, wie haar ouders waren, wanneer ze geboren werd etc. etc. Maar wel extra info opgezocht, zodat eventuele speurders er wat aan kunnen hebben.

*Maar: aanvullingen verkregen van de heer MARTIJN MAARLEVELD per email d.d. 21 dec 2021*

die mij de volgende gegevens verstrekte, waarvoor veel dank.

“Anna Carolina van Schelling, geboren 28.10.1809 en gedoopt 27.10.1811 Malakka, was een dochter van Hendrik Arnold van Schelling en Charlotte Wilhelmina Werth [Beide ouders geboren te Malakka]”

*Einde aanvulling 21 dec 2021*

Wat ik heb gevonden is het feit dat zij huwde met Johan Hendrik Buitenhuis te Riouw op 7 januari 1827. Zie scan uit Delpher hieronder en de scan uit de registeralmanak RA1828.

Johan Hendrik Buitenhuis was 2de Lt 20ste Afd Infanterie.(RA1828)

Het leek me logisch dat een officier militair zijn gade zoekt in eerste instantie militaire kringen en derhalve doe ik de volgende info hieronder verstrekken:

  • RA1820 Als militair genoteerd de Chirurgijn Majoor J.P.C. van Schelling. Hij overleed 1828.
  • RA1831 Overleden te Koepang Timor: Catharina Dorothea van Schelling, gesepareerde echtgenote van Johan Heinrich Westphal, eveneens militair. Zij huwden te Riouw 1825.
  • RA1832 Gehuwd te Riouw Hendrik Buitenhuis met Sophia Charlotta von Schilling (van Schelling). De stamboom Familie Van Dijk-Verweij vermeldt dat hij heette HENDRIK DIRKSE BUITENHUIS
  • RA1833 Geboren te Riouw 1832 Anna Carolina Buitenhuis. (Vernoemd naar Hendrik’s eerste echtgenote Anna Carolina van Schelling?) Overleden 1833 te Batavia.
  • RA1835 Geboren te Batavia 1834 Anna Carolina Buitenhuis. Vernoemd naar haar eerder overleden zusje?

Waarom de graven Buitenhuis van Schelling en NIX aan elkaar gekoppeld zijn?

Ik vermoed, dat er enig familie verband bestaat tussen de families BUITENHUIS en NIX, gelet op de scan hieronder: Huwelijk van de weduwnaar FERDINAND LOUIS NIX met BERENDINA BUITENHUIS. (Alhoewel er een tijdspanne van circa 50 jaar bestaat, blijf ik bij mijn veronderstelling).

Ik ben niet dieper in deze materie gedoken en heb slechts via mijn aanvullingen getracht mijn eer en respect aan de overledenen te brengen.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven