Schoemaker, F.H.

Het graf van de heer FREDERIK HENDRIK SCHOEMAKER

Frederik Hendrik Schoemaker werd geboren te Roermond op 13 nov 1840 uit ouders Johannes en Maria Bouquieau: zie scan hieronder met vermelding broers en zusters van Frederik Hendrik.

Vader Johannes Schoemaker huwde op 12 okt 1926 te Tilburg met Maria Catharina Bouquieau.

MAAR zie OOK de scan onderaan deze pagina.

Frederik Hendrik Schoemaker huwde met Maria Anna Jorritsma op 14 januari 1870 te Batavia en uit dit huwelijk werden geboren 5 kinderen. (Drukfout in de advertentie: T.H. moet zijn F.H.)

Maria Anna Jorritsma had een broeder geheten Theodorus Johannes Jorritsma, Off.Gezondh. klasse 1 KNIL, die gehuwd was met een zuster van Frederik Hendrik, namelijk Adolphina Frederika Isabella Schoemaker.

Na de dood van haar echtgenoot Frederik Hendrik Schoemaker in aug 1882 te Tandjong Pinang, vertrok de weduwe Maria Anna Schoemaker geboren Jorritsma met hun 5 kinderen in sept 1882 naar Nederland terug om voorgoed voormalig Indië en het graf van haar echtgenoot te verlaten. De weduwe overleed in 1899 te Ginneken.

De overl. adv. van de heer Frederik Hendrik Schoemaker overleden 1 aug 1882 getekend door de weduwe T.J. Jorritsma geboren Schoemaker (= Adolphina Frederika Isabella Schoemaker) en door G.P. Schoemaker. Er staat “onze jongste broeder”, doch in de gezinskaart boven met opsomming van broers en zusters, komen geen initialen G.P. voor.

Extra info betr: G.P. Schoemaker. Hij heette GUILLAUME PROSPERE SCHOEMAKER. Zie verder ONDERAAN deze pagina om iets meer te weten over Guillaume Prospere Schoemaker.

De erfenis:

In 1892 werd een erfenis verdeeld waarbij diverse familieleden werden opgeroepen door de deurwaarder en zie scan hieronder. In deze scan worden de namen der begunstigden genoemd. (Voer voor genealogen onder de lezers.)

Iets meer over GUILLAUME PROSPER SCHOEMAKER.

In de openarch.nl is een gezinskaart te vinden van MARIA CATHARINA BOUQUIEAU, die de moeder was van Frederik Hendrik Schoemaker, met als vader Johannes Schoemaker.

Boven in deze pagina heb ik een gezinskaart ingesloten betreffende de familie leden Schoemaker Bouquieau en in welke gezinskaart de naam van Guillaume Properes Schoemaker NIET voorkomt.

In openarch.nl vond ik echter ook een gezinskaart van Maria Catharina Bouquieau met namen van 3 kinderen. (Een ervan komt ook voor in de gezinskaart Schoemaker Bouquieau, namelijk die van Louise Colette geboren in 1822.)

De gezinskaart van Maria Catharina Bouquieau (wed. Schoemaker) maar met 3 kinderen wonend te Belgie, te weten: Guillaume Prospere Schoemaker geboren 1826, Isabella Justina geboren 1819 en Louise Colette geboren 1822.

Om het nog meer raadselachtiger te maken:

Bron Openarch:

  • In 1867 huwde te Tegelen Lodevicus Richardus (Louis Richard/Richard Lodewijk) Schoemaker, geboren 10 febr 1835 Boxel uit ouders Johannes Schoemaker en Maria Catharina Bouquieau met Sijbilla Nelissen oud 32 jaar.
  • ECHTER: Op 1 febr 1889 overleed te Maastricht op 54-jarige leeftijd de heer Louis Richard Schoemaker, gehuwd met Sijbilla Nelissen met ouders MARGARETHA CATHARINA BOUQUIEAU en vader JAN FRANCISCUS SCHOEMAKER.

Dan het volgende ook nog:

Het echtpaar Johannes Schoemaker en Maria Catharina Bouquieau kregen ook

  • zoon ALEXANDER THEODORUS SCHOEMAKER geboren 10 juli 1826 Tilburg en overleden 31 aug 1826
  • en zij kregen wederom een zoon ALEXANDER THEODORUS SCHOEMAKER geboren 8 sept 1827 Tilburg….Overl.??

Kortom:

Het gezin SCHOEMAKER – BOUQUIEAU had de volgende kinderen volgens recapitulatie van Openarch bronnen diverse stukken:

  • Richard Lodewijk, Frederik Hendrik, Louise Colette, Adolphina Fredrika Isabella, Maria, Josephus Laurentius, Guillaume Prospere, Isabelle Justine, Alexander Theodorus en nog eens Alexander Theodorus met een gevonden totaal van 10 kinderen. Verdeeld over 2 aparte gezinskaarten.

Het gezin SCHOEMAKER – BOUQUIEAU staat te boek als:

  • JOHANNES SCHOEMAKER en ook als JAN FRANCISCUS SCHOEMAKER gehuwd met MARIA CATHARINA BOUQUILEAU alsmede MARGARETHA CATHARINA BOUQUIEAU.
  • OF zou de heer Jan Franciscus Schoemaker NIET dezelfde zijn als de heer Johannes Schoemaker? Want immers: Johannes huwde in 1826 pas met Maria Catharina en er waren kinderen eerder geboren dan 1826. Ik heb GEEN huwelijks gegevens kunnen vinden van Maria of Margaretha Bouquieau met Jan Franciscus Schoemaker.
  • Voer voor genealogen aub dank u wel. Ik pas.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven