Walbeehm, J.H.

Het graf van Johan Hendrik Walbeehm

*Aanvulling 21 dec 2021 verkregen van de heer MARTIJN MAARLEVELD per email op 21 dec 2021 waarvoor dank.*

“Johan Hendrik Walbeehm was gedoopt 28.3.1790 Malakka als zoon van Christoph Walbeehm (vaandrig en commandant van Perak) en Francina Adams [Francina Adam’s grootvader paternel was waarschijnlijk een mardijker uit Batavia, haar grootvader maternel kwam uit Delft].”

*Einde aanvulling 21 dec 2021*

Ten behoeve van nazaten en geïnteresseerden hieronder enkele aanvullingen mijnerzijds.

Johan Hendrik Walbeehm had te Riouw onder meer de volgende functies:

 1. Agent Weeskamer Batavia voor die contreien waar hij resideerde in verband met nalatenschappen.(Vanaf jaren 1831 – zie Delpher.nl) In Openarch.nl is zijn dossier te vinden.
 2. In 1840 kreeg hij de rang van Ads.Resident en kreeg vergunning om het voor die betrekking bepaald kostuum te dragen.(Zwart uniform jasje met bijbehorende uniformpet en lichtgekleurde broek.)
 3. In 1860 werd hij geridderd.

Hieronder enkele feiten en informatie over de genealogie. Let wel: NIET GEHEEL COMPLEET omdat het een grote familie betreft. In de Indische Navorschers is genoeg te vinden, wil men het verder uitzoeken. Ik zelf heb me beperkt tot de Register almanakken en wat oude kranten, omdat ik geen uitgebreide genealogische pagina hier wil neerzetten plus het feit, dat het me enorm veel tijd en energie gaat kosten. Hier dus slechts een algemeen eerbetoon aan deze familie en haar nazaten en GEEN volledigheid.

 Hij huwde te Riouw op 23 okt 1839 met mevr. Adeline Adams. (RA 1840) waar hij eerst een relatie mee had. De RA zegt dat zij heette ADELINE (zonder achternaam).

Kinderen:

 • *Riouw 09-04-1821 Amelie. Zij huwde met Dirk Hendrik Arnoldus Smits 4-10-1834
 • *Riouw 29-11-1823 Paulina. Geboorte aangifte pas in de RA1840. Zij huwde met Antoon August Wolterbeek 18-10-1848.
 • *Riouw 30-03-1825 Frederik Willem. Geboorteaangifte pas in de RA1840. Hij studeerde te Delft  en stierf aan boord schip Kortenaer toen hij terug ging naar Indië op 07-07-1848 en kreeg een  zeemansgraf. Aangifte later alsnog te Delft.
 • *Riouw 30-06-1827 Catarina Francina. Geboorte aangifte pas in RA1840. Zij huwde de heer Daum.
 • *Riouw 14-09-1831 Johanna. Zij huwde 15-4-1852 George Francois de Bruijn Kops. Overleden 1902
 • *Riouw 30-03-1834 Adeleide Frederika. Zij huwde Cornelis Joannes Hendrik de Bruijn Kops. De RA noemt haar Adelina Frederika.
 • *Riouw 09-01-1836 Sara. Zij huwde Vos van Zalinge. **Zie notites onder deze lijstsamenstelling
 • *Riouw 26-02-1838 Hendrik Willem. Overleden 1911
 • *Riouw circa 1828/1829. Cornelis Willem. Hij was met echtgenote in 1865 te Arnhem groot verlof en volgens openarch.nl oud 36 jaar toen hun dochtertje te Arnhem werd geboren. Hij huwde Sara Maria Ferzenaar. Overleden 1909
 • *Riouw 16-03-1841 Juliet Alexandrina. Overleden 1920 (Register almanak zegt: JULIA)
 • *Riouw 19-01-1843 Christof Willem.
 • Wellicht meerdere kinderen.

Scan overlijdensakte zoon Frederik Willem Walbeehm:

Johan Hendriks overl. adv. geplaatst te Nederland door Amelie (Wed. Smits), George Christiaan Daum met echtgenote Catarina Francina en Cornelis Willem met echtgenote Sara Maria Ferzenaar.

Overl. akte Catarina Francina Walbeehm met vermelding naam ouders:

Moge zij in alle vrede rusten.

Terug naar boven