Werff van der, F.

Het graf van FERDINAND VAN DER WERFF

“HIER RUST IN VREDE ONZE INNIG GELIEFDE ZOON EN BROER FERDINAND VAN DER WERFF, geboren 17-10-1949, overl. 8-4-1954”.

Mijn bevindingen hieronder. Weinig tot zelfs helemaal NIETS.

Wel heb ik een vermoeden, maar of dat juist is???

Ik ben slechts afgegaan op de streek RIOUW en dat er een naam van der Werff mee gemoeid was en dat bedoelde heer van der Werff in internering zat te Malaya (Malaysia) en dar er na zijn bevrijding uit het kamp geen spoor meer van hem te vinden was, althans niet in de gangbare bronnen mij ter beschikking staand.

Daarom ter ere en respect van de kleine jongen Ferdinand van der Werff mijn volgende extra informatie en in elk geval met mijn beste bedoelingen.

Ik deel dringend mede, dat ik pertinent NIET beweer dat het familie is. Nogmaals slechts een gedachtengang mijnerzijds. Mocht een passant toevallig iets meer weten, dan gaarne een mededeling naar het email adres hans at imexbo punt nl.

Geboren te Semarang de heer Lodewijk Francois Cornelis van der Werff op 23 dec 1902.

Hij huwde juf. Corrie Susanne Henriette Rapmund te Soerabaja op 6 jan 1932 en was derhalve oud 28 jaar.

In 1942 brak de oorlog uit en was hij 38 jaar oud en aannemende dat hij in 1945 vrij kwam, was hij 41 jaar oud.

Toen de kleine Ferdinand geboren werd in 1949, was Lodewijk oud 47 jaar.

Zijn interneringskaart hieronder- zie de bemerking rechts: 1ste G.B. RIOUW & Onderh.

Mag aangenomen worden, alhoewel afkomstig uit Soerabaja, dat hij na bevrijding zich maar meteen vestigde te Tanjung Pinang?

Was zijn echtgenote Corrie ook aldaar? En werden zij herenigd? Of was het gezin uit elkaar gerukt door de oorlog en de gevolgen?

 

Het gezin Lodewijk en Corrie van der Werff kregen vóór de oorlog kinderen: Ronald en Joy.

Mevr. van der Werff geboren Rapmund werd 100 jaar oud en overleed in 2006 te Den Bosch. In de archieven van Den Bosch werden geen gegevens gevonden van Corrie van der Werff geboren Rapmund. Jammer, anders had ik daar meer gegevens uit kunnen halen.

Openarch geeft slechts de interingskaart van Lodewijk en verder niets.

Zomaar hieronder een groepsfoto van de familie van der Werff. Nogmaals: Ik beweer dus NIET dat de kleine Ferdinand een nazaat was van één der leden van deze familie van der Werff. Maar ik vind deze foto prachtig en historisch…gezichten uit het koloniale verleden.

De foto is afkomstig uit de Moesson en werd geplaatst door een nazaat van deze familie met verzoek of er door elzers van Moesson misschien meer over verteld kon worden.

Zou één der jongere personen op de foto misschien de vader van de kleine Ferdinand geweest kunnen zijn???

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven