Tanjung Pura


Het kleine kerkhofje TANDJOENG POERA / Langkat Oostkust Sumatra.

Ik werd door de heer Lengkong Sanggar Ginaris getipt, dat er een klein kerkhofje lag aan de Jl. Sei Wampu Tandjoeng Poera Langkat. Helaas is het kerkhofje slechts via Google View te zien en hieronder heb ik enkele foto’s van Google View geplaatst.

Opdat een eventuele geïnteresseerde er zich toch wat van kan voorstellen. In eerste instantie dacht ik: ach laat maar waaien, tot ik aan iets dacht wat ik al lang op de grote uitzoekzooi doos had weggestopt.

Een Armeense oom van me was er mee gemoeid, althans in zijn leven was iets gebeurd waar het kerkhofje mee te maken had. Ik verwijs daarbij ook naar de website pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3A.

Eerst hieronder enkele beelden van het kerkhofje. Als men de foto’s goed bekijkt, dan ziet men her en der nog enkele graven. De rest is “nieuwbouw” zal ik maar zeggen.

Volgens de bronnen zouden hier begraven moeten liggen:

 • N.N. Glaus + 1-8-1882
 • Maria Wilhelmina Lewis +3-12-1904
 • Jan Laurens IJspeert +4-1-1905 en * Probolinggo 26-5-1875
 • Brian +27-3-1905. Levenloos kind uit Louise Brian.
 • Meta Sandel (kind) +24-8-1905
 • en anderen, vele anderen.

Om welke oudoom ging het me eigenlijk om.

Dat was oudoom ANTON PETRUS JOHANNES, geboren TEGAL 3 aug 1864. Volgens mijn vermoedens en gevolgtrekkingen moet hij de zoon zijn geweest van MACKERTICH JOHANNES en van DOROTHEA WILHELMINA CHARLOTTE DE GRAAFF. Alles klopt, behalve dat ik geen historisch bewijs heb uit de archieven of wat dan ook. Zie verder nogmaals de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3, waar ik de hele reutemeteut uit de doeken heb gedaan. Oudoom Anton Petrus was ambtenaar 4de klas In-Uitvoerrechten en werd zowat overal geplaatst.

Kortom, oudoom Anton Petrus Johannes huwde op 5 sept 1887 te Palembang Sumatra met mej. Maria Wilhelmina LEWIS. Zij was gerelateerd aan de familie Caton, doch ik heb nog niet kunnen ontdekken van welke zij precies was. Ik vermoed dat zij een dochter was van Morton Lewis met een lokale schone, aangezien hij een dochter had die Maria Julia heette en ongeveer van dezelfde leeftijd was.. (geboren 1867 en overleden 1914)

Maria Wilhelmina Lewis (geschatte geboortedatum circa 1870) overleed te Tandjoeng Poera Langkat op 3 dec 1904 en zij werd op het bovengenoemd kerkhofje begraven. Op 7 okt 1890 werd te Palembang geboren zoon Anton Petrus Johannes uit bovengenoemd huwelijk. Wellicht meerdere kinderen hetgeen ik ook (nog) niet heb kunnen vinden.

Op 16 juli 1906 huwde Anton Petrus Johannes ten tweede met mej. Mary Amelia CATON. Mary werd geboren 2 juli 1871 te Bengkoelen en overleed 12 okt 1934 te Bandoeng. Hieronder haar afstamming en overige broers en zusters. Bron is erbij vermeld. Ik dien er wel bij te zeggen dat genoemde bron niet volledig is.

Oudoom Anton Petrus Johannes overleed op 31 juli 1928 te Bandoeng en zijn weduwe Mary Amelia Caton boekte een reis naar Den Haag een jaar later en verbleef tijdens deze vakantie op de volgende adressen (volgens PK den Haag)

 • 17 aug 1929 – 4 sept 1929 in de Archimedesstraat 62 inwonend bij een broer.
 • 4 sept 1929 – 5 juni 1930 in de Elststraat bij een broer. Hier maakte zij voor het eerst van haar leven een Nederlandse winter mee.
 • 5 juni 1930 – 23 juni 1930 in de Archimedesstraat terug inwonend bij een broer en op 23 juni 1930 schreef zich uit en vertrok na bijna een jaar lang weggeweest te zijn, terug naar Ned. Indië te Bandoeng, alwaar zij 4 jaren later op 12 okt 1934 overleed.

Bij mijn weten volgens de beschikbare bronnen waren al haar broers ( op één na John Henry – onbekend) in Ned. Indië overleden, hetgeen me doet vermoeden dat de broer(s) waar zij bij inwoonde, dan ook met groot verlof was/waren in Nederland?

En dat groot verlof klopt wel zo’n beetje, want met de INDRAPOERA 25 juni 1930 van Rotterdam naar Batavia, hadden o.a. de volgende passagiers geboekt:

 • H.J.R.(Henri John Richard) Caton
 • mevr. (Lucy Winter) Caton,
 • juff. H.L.E.(Henriette Lucy Everdine) Caton,
 • juff. J.E. (Johanna Elisabeth) Caton,
 • J.Th. (Joseph Thomas) Caton en
 • mevr. M.A. Johannes-Caton.

Broer Henri John Richard en zus Mary Amelia en kinderen van Henri John Richard en echtgenote Lucy hadden gezamenlijk de reis gemaakt naar Nederland. Er was nog een oudste dochter Amelia Rose Caton die in 1926 al gehuwd was met Regneerdus Tjaarda Buning ging niet mee natuurlijk.

Dan was er ook nog de zoon William John Caton (26 jaar), die niet mee ging terug naar Indie en die in 1934 te Den Haag huwde met juff. Aleida Jacoba Michielsen.(17 jaar). 10 Jaren na zijn huwelijk overleed hij in 1944 te Muntok.

Tot slot via Google View de Archimedesstraat en de Elststraat waar de fam Caton de huizen huurde (of deel der huizen)

 

Moge zij allen in  vrede rusten.

Terug naar boven