Haasbergen van, A.J.H.

Het graf van de heer Adrianus Johannes Henri van Haasbergen te Tanjung Pura. Zie scan openarch eronder wie zijn familie was.

De overlijdens advertenties zoals geplaatst door zijn werkgever en door een tweetal beste vrienden. IK heb niet kunnen ontdekken wat voor een ongeval zijn verscheiden heeft veroorzaakt.

Adriaan Johannes bleef ongehuwd.

Saillante details over zijn twee vrienden:

A.J.(Adriaan Jacobus) Klaasing woonde in 1941 te Medan, van Sandicklaan 15. In 1933 woonde hij op de onderneming Soengei Lipoet en was ook venduhouder. In 1923 woonde hij te Medan Tjong A Fie weg hoek Voorstraat. In 1912/13/14 was hij commies 3kl PTT, nadat hij uit dienst was ontslagen. In 1918 boekhouder bij Bennink & Co. Maar in de daarop volgende jaren staat hij nog steeds voor een aantal jaren genoteerd als commies. In 1937 en volgende jaren boekhouder Soengei Lipoet onderneming Kwala Simpang. Was ook secretaris penningmeester club ziekenhuis.  Op 6 nov 1950 vertrekt hij a/b ORANJE naar Nederland en zegt adieu vaarwel tegen de tropenzon en het tropenland. Zij brachten hem lief en leed. Hij overleefde de oorlog/internering (??)  maar ik heb geen interneringskaart gevonden. Adriaan werd geboren 28 dec 1888 te Haarlem en hij overleed Den Haag 20 sept 1979. Hij bleef vrijgezel. Zijn goede vrienden, de heer en mevr. Groeneveld verzorgden de trieste gebeurtenis zoals crematie en berichtgevingen.(Adv. Delpher Telegraaf 25 sept 1979).

P. Chr.(Pieter Christiaan) van Staveren Jr. woonde 1915 op de onderneming Kwala Pessilam. Zijn vader was P. C. van Staveren Sr en deze overleed 3 nov 1926 Kwala Pessilam. (Adv. Delpher) In 1922 regelde P. Chr. van Staveren Jr de nagelaten inboedel van zijn vriend van Haasbergen welker vendu in de Klambir Soos werd gehouden te Tandjoeng Poera. In 1931 schreef hij aan de Deli Crt dat hij een natuurverschijnsel had waargenomen gevolgd door een inslag met donder. (Meteoriet? Voer voor astronomen en eventuele astrologen). Pieter Christiaan van Staveren werd geboren te Rotterdam (Delfshaven) op 18 april 1886 en overleed wegens ziekte in het kamp Si Rengorengo Noord Sumatra op 18 juni 1945 in de leeftijd van 59 jaren. Hij ligt begraven Leuwigajah Ereveld(Dossier OGS/NA). Bij mijn weten ongehuwd gebleven, wel een zuster Johanna Cornelia Huberta van Staveren geb Voorburg 9 nov 1890 en overl Baarn 1982 (Groengraf nl. Zijn moeder was Johanna Cornelia Huberta Niering overleden Soest 1953 oud 91 jaar.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven