Luderer, A.F.

Een ander nog herkenbaar graf te Tanjung Pura is de rustplaats van baby ALMA FRIEDA LUDERER, gebr op 24 mei 1909 en overleden op 16 sept 1909. Ik heb totaal niets over de familie Luderer kunnen vinden. Er waren wel werkzaam en woonachtige enkele personen met deze familienaam, doch ik heb geen verband kunnen vinden.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven