Beekveld, A.J.H.

Hieronder in vrij zeer goede staat het graf van:

HIER RUST / ANNA JACOBA HENRIETTE BEEKVELD / OVERL. TE TEGAL OP DEN 29-2-1884 / R.I.P.

Een vrij neutrale vage tekst. Niet voorzien van bijvoorbeeld: Onze dochter, onze zuster of mijn echtgenote, geen geboorte datum. Klaar. Het nodige wat men moest doen staat er.

Wie zou voor haar begrafenis gezorgd hebben? Familie? Een algemene nuts instelling? De gemeente? De missie-kerk?

De registeralmanakken gaven het volgende als resultaat en let op de voornamen:

  • RA 1865 Geboren ANNA JACOBA HENDRIKA BEEKVELD te Keboemen/Bagelen 27-9-1864
  • RA 1886 Overleden ANNA JACOBA HENDRIKA BEEKVELD te Tegal 29-2-1884.

Hetgeen mij deed veronderstellen, dat haar ouders waren:

  1. HUBERTUS JOHAN HENDRIK BEEKVELD (Oost Indisch ambtenaar 2de klasse), die te Batavia huwde op 6-7-1863 met
  2. HENDRIKA ALBERTA LUCIA SCHOUWENBERG.(RA1864)

Mijn veronderstelling werd versterkt door het feit, dat Hubertus Johan Hendrik Beekveld te werk/beschikking werd gesteld te BAGELEN waar Anna Jacoba werd geboren. (Oostpost 7-9-1864.)

Kan niet missen toch, zou men denken?

Ad a)

  • Geboren uit ouders MARTINUS HENDRIK BEEKVELD en JOHANNA JACOBA WILLEMSE en hij werd geboren op 29-10-1839 te Batavia tijdens een “ontijdige geboorte” zoals het krantenbericht vermeldt. (Zijn ouders huwden op 12-2-1839 te Tegal.) Uit dit huwelijk meerdere kinderen.
  • Javabode 4-10-1871: 2-jarig verlof verleend aan Hubertus Johan Hendrik Beekveld wegens ziekte.
  • Bat.Handelsbl. 28-10-1871: Vertrokken passagiers naar Nederland: Beekveld, echtgenote en kind. (Tot dusver klopt mijn veronderstelling nog wel.)
  • Overl. bericht Delpher: Overleden tijdens zijn verlof mijn hartelijk geliefde echtgenoot Hubertus Johan Hendrik Beekveld op 1-6-1872 te HAARLEM.
  • Overl. akte openarch.nl: Overleden Hendrika Alberta Lucia Schouwenberg wed Beekveld te HAARLEM op 9-6-1874.
  • Dus Anna Jacoba Hendrika Beekveld is dan oud bijna 10 jaren als ook haar moeder is overleden.

Dan blijft over de grote hamvraag:

Hoe komt het dat Anna Jacoba Hendrika Beekveld begraven werd te Tegal? Als haar beide ouders te Haarlem stierven en begraven werden.

Werd zij naar Tegal teruggestuurd? Door wie? Wanneer? Met wie reisde zij? Wie ving haar op in Tegal? Ik heb GEEN antwoorden kunnen vinden op genoemde vragen.

Dan het volgende: RA 1866 vermeldt de geboorte van Richard Vincent Leopold Beekveld op 10-10-1866 Kediri (2 jaren na de geboorte van Anna Jacoba) en overleden Salatiga 15-6-1932 en gehuwd met Ch.W.G. Vermeer. Wie was hij dan? Een zoon van het echtpaar Beekveld-Schouwenberg (broertje van Anna Jacoba Hendrika)? Was hij soms dat enige kind wat mee trok naar Nederland in 1871? En bleef Anna Jacoba Hendrika dan achter in Indië bij opa en oma?

Er is een website op MyHeritage dat zegt, dat hij de zoon was van Martinus Hubertus Beekveld en Johanna Jacoba Willemse, dus een broertje van Hubertus Johan Hendrik Beekveld…..Martinus Hendrik die in 1839 huwde en in 1866 een kind kreeg bij zijn echtgenote Johanna Jacoba die in 1821 geboren werd?????  Martinus was in 1866 reeds 60 jaar en Johanna Jacoba 45 jaar….Het zou kunnen met veel vraagtekens….want de overl.adv. van mevr. Johanna Jacoba Willemsen (24-5-1894) wordt door L.V.R. namens allen getekend met de mededeling: …”door hare echtgenoot, moeder en kleinkinderen”….(Bedoelde L.V.R, hiermede dat het zijn moeder was of schaarde hij zichzelf onder de kleinkinderen?)

Vragen waar ik voorlopig nog geen antwoorden op heb kunnen vinden. Hopelijk komen de antwoorden nog wel eens als een toevallige lezer iets meer weet.

Moge zij in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven