Canter Visscher, Th.M.J.

Op het kerkhof Tegal ligt te rusten THOMASIA MAGDALENA JACOBA CANTER VISSCHER.

Zij was een zuster van de vader van de twee kleine zusjes Johanna Albertina en Paulina en Anna Paulina Geertruida), die op circa 1 á 2 meter van haar vandaan liggen te rusten. (Ouders waren Tammerus Johan Pieter Canter Visscher en Gerardina Martina Anetta Reep).

Hun graven lagen eerst bedolven onder de jungle achterin het kerkhof Tegal en deze jungle is begin dec 2022 ontruimd (grotendeels) met behulp van SARKUB INDONESIA, die filmpjes plaatste op Youtube van dit gebeuren.

Hieronder een foto van de opsteling van deze graven familie Canter Visscher.

Achter de graven van de zusjes ligt een enorm groot graf. (Zeker wel 5 meter breed en 15 meter lang.  Het lijkt wel een soort verzamel praalgraf. Men is anno eind jan 2023 nog niet zover gekomen om te achterhalen wie er in dit grote graf allemaal liggen. Jammer, want enig herkenbare informatie ontbreekt geheel, noch zijn er begraafboeken van Tegal bewaard gebleven. Rechts op de foto (man met oranje shirt ) ook een graf waar in volle glorie een papaya boom zich uitstrekt richting firmament.

Via de website Dumas (met bron vermelding) een stukje genealogie van mevr. Thomasia Canter Visscher.

 

Moge zij in alle eeuwigheid haar ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven