Ihnen, J.F.

Het familiegraf/kelder-tombe van de familie WIJNHAMER uit Tegal met het graf van Johanna Francina Ihnen.

De foto’s dragen mijn copyright (behalve waar anders is vermeld) en zijn mij ter beschikking gesteld door kennissen aldaar.

De tombes zijn samen naast elkaar ondergebracht in een soort open kamer, die aan 3 zijden is afgeschermd door een ijzeren groen hekwerk en de voorkant is open en bovenop is een dak aangelegd.

Ervoor staand: van links naar rechts liggen er 3 graven:

  1. Vader LOUIS GREGORIUS WIJNHAMER, die op 20 mei 1903 huwde met juff. JOHANNA FRANCINA INEN te Semarang.(RA1904). Hij was tijdelijk klerk op de stations Cheribon en Semarang. (Tegal ligt halverwege deze twee steden).
  2. Later bracht hij het tot administrateur te Brebes, was oorspronkelijk uit Soerabaya en verhuisde naar Batavia.
  3. Een arrogante journalist van de Nieuwe Ind.Crt febr 1941 (zeker een over het paard getilde belanda??) betitelde Louis Gregorius als (m.i. een denigrerende opmerking) KAMPONG EUROPEAAN !!! 
  4. De vader van Louis Gregorius was de heer Louis Alexander Wijnhamer die te Semarang overleed op 11 maart 1899.
  5. Moeder Johanna Francina Inen (de grafplaat vermeldt de naam IHNEN ) in het midden en
  6. het rechtergraf is een dubbelgraf waarin liggen hun zoon LOUIS VICTOR WIJNHAMER en echtgenote MARIA MAGDALENA LENY GOUW TAN NIO.

Let ook op de boogversieringen op de drie grafplaten van deze familie. Vader boog links, moeder boog onder midden en zoon boog rechts evenals zijn echtgenote.

Van de website WIJNHAMER op My Heritage heb ik onderstaande foto’s gedupliceerd puur en alleen om deze familie mijn eer en respect te tonen, opdat men moge weten wie deze bizondere Indische mensen waren.

Ik heb me ook niet verdiept in de familie INEN, aangezien er een veelvuldig aantal van waren in de contreien Bondowoso en Probolinggo.

Ik vermoed dat Johanna Francina Inen een dochter was van Johan Hendrik Inen en de lokale vrouw Lotje en dat Hermanus Gerardus Inen haar grootvader was. Maar, ik kan het verkeerd hebben.

Johanna Francina Inen (Ihnen) schijnt in Nederland overleden te zijn en overgebracht naar Tegal. Ik heb niet kunnen vinden of zij destijds voor Nederland heeft gekozen als verblijfplaats of dat zij slechts op vakantie was bij de familie in Nederland?

Moge zij, die niet meer onder ons zijn, rusten in vrede.

Terug naar boven