Wijnhamer, L.V.

Het oude Europese kerkhof van TEGAL en dit keer met de nadruk op een familiegraf/kelder-tombe van de familie WIJNHAMER uit Tegal en met NOG meer nadruk op een telg van deze familie genaamd:

LOUIS VICTOR WIJNHAMER alias PAH WONGSO.

Een bizonder man deze Pah Wongso, zeer sociaal bewogen en zowat van alle markten thuis. Jammer, dat de historie – naar mijn mening – te weinig over hem heeft vastgelegd en daarom hierbij mijn eer en respect voor hem en tot nog toe heb ik ook geen website kunnen ontdekken, die melding maakt waar hij begraven ligt (behalve hier dan).

Trouwens, tevens ook mijn respect voor de vader van Louis Victor, de heer Louis Gregorius Wijnhamer en zijn echtgenote mevr. Johanna Francina Inen (Ihnen), die de opvoeding en scholing van hun kinderen zeer ter harte namen en hen een degelijke opleiding lieten volgen. (De twee meisjes werden onderwijzeres en Louis Victor volgde de HBS te Semarang en de Suikerschool te Soerabaja.

De foto’s dragen mijn copyright (behalve waar anders is vermeld) en zijn mij ter beschikking gesteld door kennissen aldaar. Extra info zoals medegedeeld door de heer Nico van Horn: Via DEZE link kan men op het KITLV de collectie Pah Wongso inzien.

De collectie is een schenking van de familie Wijnhamer en door de heer Nico van Horn geinventariseerd.

Waarmee ik dan ben aangekomen bij het familie graf van de familie WIJNHAMER.

De tombes zijn samen naast elkaar ondergebracht in een soort open kamer, die aan 3 zijden is afgeschermd door een ijzeren groen hekwerk en de voorkant is open en bovenop is een dak aangelegd.

Ervoor staand: van links naar rechts liggen er 3 graven:

 1. Vader LOUIS GREGORIUS WIJNHAMER, die op 20 mei 1903 huwde met juff. JOHANNA FRANCINA INEN te Semarang.(RA1904). Hij was tijdelijk klerk op de stations Cheribon en Semarang. (Tegal ligt halverwege deze twee steden).
 2. Later bracht hij het tot administrateur te Brebes, was oorspronkelijk uit Soerabaya en verhuisde naar Batavia.
 3. Een arrogante journalist van de Nieuwe Ind.Crt febr 1941 (zeker een over het paard getilde belanda??) betitelde Louis Gregorius als (m.i. een denigrerende opmerking) KAMPONG EUROPEAAN !!! 
 4. De vader van Louis Gregorius was de heer Louis Alexander Wijnhamer die te Semarang overleed op 11 maart 1899.
 5. Moeder Johanna Francina Inen ( de grafplaat vermeldt de naam IHNEN ) in het midden en
 6. het rechtergraf is een dubbelgraf waarin liggen hun zoon LOUIS VICTOR WIJNHAMER en echtgenote MARIA MAGDALENA LENY GOUW TAN NIO.

Hieronder Leny, de echtgenote, steun en toeverlaat van Louis Victor.

Zie foto’s hieronder: Let ook op de boogversieringen op de drie grafplaten van deze familie. Vader boog links, moeder boog onder midden en zoon boog rechts evenals zijn echtgenote. Ik heb me ook niet verdiept in de familie INEN, aangezien er een veelvuldig aantal van waren in de contreien Bondowoso en Probolinggo. Ik vermoed dat Johanna Francina Inen een dochter was van Johan Hendrik Inen en de lokale vrouw Lotje en dat Hermanus Gerardus Inen haar grootvader was. Maar, ik kan het verkeerd hebben.

Op het graf van Louis Victor staat: “HODI MIHI, CRAS TIBI” hetgeen betekent “HEDEN IK, MORGEN GIJ.”

Hiernavolgend iets meer over Louis Victor Wijnhamer en Louis Victor moet een zeer zeer druk sociaal leven hebben geleid,want:

 1. Hij dreef een kosthuis voor werkloze Chinezen op de Bandongan 20 te Meester  Cornelis.
 2. Hier dreef hij ook een toko.
 3. In 1950 was hij voorzitter van de Djakartaanse Motorvoertuigenbond.
 4. Hij was filmacteur en speelde hoofdrollen in twee films en kreeg goede recenties. Hij noemde
 5. zich Pak Wongso (tevens acteurs naam). De films werd uitgebracht ten behoeve van de lokale bewoners en waren dus niet eender als de commerciële USA-films.
 6. Hij was hoofdredacteur van de Sarekat Boeroeh Mobil. (Blad t.b.v. werkloze chauffeurs)
 7. Het sociale welzijn van de sloppen en stegen bewoners van Batavia lag hem na aan het hart en sprak dit item vaak genoeg aan bij het gemeente bestuur van Batavia.
 8. Hij had een creche voor wezen van Javaanse alsmede Chinese afkomst.
 9. Hij kwam vaak op voor de zwak bedeelden en met name in zijn directe omgeving.
 10. Hij trok vaak genoeg aan de bel bij het gemeente bestuur als er iets niet deugde in het beleid.
 11. Hij zat in diverse interingskampen tijdens de Japanse bezetting van voormalig Indië.
 12. Kortom: het woord “vervelen” bestond niet in zijn vocabulaire.

Een zeer bewogen mens met een zeer goede sociale inslag, die hij van zijn vader meegekregen had.

Meer weten (in het Engels)? Klik op deze link en zijn algemeen levensverhaal kan men volgen.

Hiernavolgend enkele scans uit de kranten betrekking hebbend op zijn leven en daden.

Een prachtig ironisch epistel van de heer Louis Victor Wijnhamer, geschreven omdat hij opkwam tegen het “wanbeleid” van het gemeentelijke bestuur van Jakarta m.b.t. achterstallig onderhoud van bepaalde wijken.

Hieronder een beeltenis van Louis Victor als Landstorm soldaat. Hij werd uiteindelijk Brigadier (volgens een krantenbericht).

Louis Victor overleefde de oorlog, nadat hij in diverse kampen gevangen zat.

Volgens zijn eigen opgave in de advertentie van de geboorte van Lily had het gezin een 5-tal kinderen.

Zie hieronder de geboorte advertenties van zijn kinderen.

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”Pahwongso”]

De website van de familie Wijnhamer op My Heritage vermeldt echter dat er 6 kinderen werden geboren.

Drie van zijn kinderen waren in elk geval naar Nederland vertrokken (Den Haag) en kregen als volgt hun naturalisatie. Mij is onbekend wat er met de 2 andere kinderen (Lily en Francina) is gebeurd.

Zijn zij in Indonesia achtergebleven? Zijn zij vertrokken naar een ander land?

 1. Leo (kind 2) kreeg dit op 5 april 1972 KB
 2. Lionga (kind 3) kreeg dit op 25 maart 1974 KB
 3. Louis (de oudste, kind 1)  kreeg dit op 18 nov 1978 KB.

Een lovend woord over Louis Victor Wijnhamer, geschreven door Tjalie Robinson in 1951.

De zusters van Louis Victor Wijnhamer en beiden waren onderwijzeres.

JOHANNA ELEONORA WIJNHAMER gehuwd met ADOLF ALFRED HOFMEISTER te Batavia op 22 dec 1930 (Roosjeroos.nl en krantenbericht Nieuws v.d.dag NI dd. 27 dec 1930). Uit dit huwelijk één dochter. Later gehuwd met C.J. Krancher.

De andere zuster was juff. Victorine Eveline Wijnhamer, die huwde met de heer Hein Hooghwinkel. Hij werd oorlogslachtoffer en overleed op 12 okt 1944 te Tjimahi kamp.

Tot slot enkele foto’s van Louis Victor Wijnhamer, genomen door Charles Breijer (1947/1948) legerfotograaf en de foto’s zijn afkomstig uit het Geheugen van Nederland.

Maar eerst het bekende huis Blandongan 20 Jakarta waar zich alles afspeelde en waar kindertjes opgevoed werden en klaargestoomd voor de maatschappij, waar Louis Victor en zijn echtgenote zich het lot aantrokken van hun mede buurtbewoners en andere minder bedeelden….Anno 2016 dichtgemetselde ramen waar vroeger arme wees- of in de steek gelaten kindertjes voor zaten op het bankje. In de de dichtgemetselde deuropening zal nooit weer een Louis Victor Wijnhamer staan en zich bekommeren om het lot van anderen.

Hieronder het raam met de affiches, ook te zien op de foto hierboven.

Dank Louis Victor Wijnhamer en echtgenote voor alles wat u beiden deed en vooral voor wat u deed voor de kindertjes…Ik was er zo ééntje, maar in een andere stad en gelukkig had ik ook een “soort” Louis Victor en echtgenote die zich mijn lot aantrokken…..

Tevens dank aan alle beschikbare bronnen.

Hoe het ook zij of geweest moge zijn: Moge zij, die niet meer onder ons zijn, rusten in vrede.

Terug naar boven