Ungaran


Het NIET meer bestaande kerkhof van OENGARAN (Semarang.)

De heer Jan van Dam schreef zijn levensverhaal en publiceerde dat in pdf-vorm op het internet. Ik kwam zijn verhaal tegen in 2012 op het weblog I4E, doch de bron alwaar de heer Jan van Dam het publiceerde is niet meer te open/niet meer bestaand. Doch via de heer Martin Baltes kreeg ik alsnog het stukje toegestuurd.

Voor diegenen die er interesse in hebben, kan men het inzien via deze link hieronder. U dient wel een PDF reader op uw computer te hebben.

Mijn Verhaal Jan van Dam 1942-46.pdf

In zijn verhaal vertelt Jan over het leven van zijn familie in Indië en de oorlogsjaren die zijn familie en hij doorbrachten. Het is heel mooi geschreven en ontroerend van tijd tot tijd. Dank heer van Dam voor uw openbaringen.

Ter ere en respect voor Jan van Dam en zijn familieleden/nazaten, heb ik enkele gegevens uit zijn verhaal gedupliceerd en geplaatst. Ik ben niet bij machte geweest om toestemming te vragen, aangezien ik niet meer bij de bron kan. Mijn excuses aan de familieleden en/of nazaten, maar van mijn kant is het nogmaals mijn teken van eer en respect aan de familie en nazaten om het hier te plaatsen, opdat zij niet vergeten moge worden, want zij waren een stukje voormalig Ned. Indië.

Terug naar boven