Apfel, M.A.F.

Het familiegraf van de heer Martinus Albertus Frederikus Apfel, zijn echtgenote mevr. Lasinem Apfel en (waarschijnlijk) hun beider kinderen Theodora en Hubert Apfel.

Volgens RA adresboeken 1923 was Martinus Albertus Frederikus chauffeur op de onderneming SONO te Djokdja.

Ik heb helaas geen nadere gegevens over hen kunnen vinden. Teveel diverse personen in de almanakken met de achternaam Apfel te Djokdja destijds en te weinig details. Wellicht biedt deze site meer houvast voor diegenen die interesse hebben om meer te vinden.  In elk geval zijn hier de broers/zusters van M.A.F. Apfel terug te vinden.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven