Resink, T.G.J.

De graven van de familie Thomas Gertrudes Johan Resink en echtgenote Anna Jacoba Wilkens, tevens ook het graf van Frans August Resink. De afbeeldingen zijn afkomstig van het IGV (zie de begraafplaatspagina voor meer uitleg.

Iets algemeens over Thomas G.J. Resink en echtgenote Anna Jacoba Wilkens.

Ik heb niet precies kunnen nagaan wat hij precies deed qua werkzaamheden. Volgens een krantenbericht Indische Courant (zie onder) was hij Directeur van’de NV Cultuur Maatschappij Gedjajan.

Maar bij mijn weten had hij ook een bedrijf Resink en Co. Maakt niets uit verder, maar hij boerde in elk geval wel goed, want het echtpaar had ook in bezit een historische collectie uit de Javaans Hindoe tijden…(en die koop je niet zomaar op een braderie, ook toen niet). Zelf even opzoeken in Delpher.

Sociaal bewogen was het echtpaar ook, aangezien het echtpaar beurteling zowel President(e), Voorzitter/-ster, Secertaris waren van de “DARMO DJATIE” vereniging, ten doel hebbende het belang, wel en wee, van de lokale bevolking en in welker vereniging ook betrokken bij waren enkele leden van het hof van Djokja. (Bronnen: diverse kranten berichten in KB.nl)

Wegens haar sociale activiteiten werd mevr. Anna Jacoba Resink-Wilkens georderd door de Ned. regering.

Dan hiernavolgend wat geneaologisch voer voor de onderzoekers op dit gebied. Men mag er verder zelf over puzzelen en ik geef wat summiere hints.

Het gaat hier om Anna Jacoba Wilkens gehuwd met Thomas G.J. Resink, om oneerbiedig voor het gemak voortaan te noemen Anna Jacoba I. (Zie hieronder een scan uit de INN).

Er was echter ook een Anna Jacoba Wilkens, die ik eveneens oneerbiedig en voor het gemak noem Anna Jacoba II.

Anna Jacoba II overleed te Den Haag 28 febr 1946. (Zie scan akte B515). Deze Anna Jacoba II was een dochter van Herman(us) Karel Hendrik Wilkens en Wendelina Sonius.

Recapitulatie:

De vader van Anna Jacoba I was Charle(s) Auguste Wilkens en de vader van Anna Jacoba II was  Herman Karel Hendrik Wilkens en beide heren Wilkens waren broers van elkaar en zonen van Johannes Albertus Wilkens en Francina Elisabeth Rosemeier.

Maar we zijn er nog niet, want op 17 dec 1920 overleed te Djokja mevr. Lucretia Susanna Sonius en zij was gehuwd met 1) Carel Louis Rosemeier te Pati op 14-3-1862 (RA1863/10) Carel overleed Surabaya 1875…. en  als weduwe ten 2) Charles August Wilkens op 25-10-1879 te Solo. (RA1881/227). Uit dit huwelijk dus Anna Jacoba I.

Wil men meer weten, hoe het precies in elkaar stak, gelieve dan DEZE link te bestuderen, betreffende de relaties tussen de families Wilkens, Rosemeier, Fanoy, Resink en overige verwanten.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten.


Update juli 2020:

Alle graffoto’s hiernavolgend geplaatst dragen het copyright van de heer Aga Yurista P. en zijn recentelijk in de maand juli 2020 gemaakt. Ik heb toestemming om ze te plaatsen, waarvoor veel dank.

Geheel los van de graven op dit kerkhof heb ik een aanvullende pagina gemaakt over één der kinderen van het echtpaar Resink-Wilkens: PROF. MR. GERTRUDIS JOHAN RESINK.


Prof. Mr. Gertrudes Johan Resink, roepnaam Han en soms ook oom Han.

Te zijner ere en respect.

Gertrudes Johan Resink was een zoon uit het huwelijk van Thomas Gertrudes Johan Resink en Anna Jacoba Wilkens. (meerdere kinderen uit dit huwelijk).

Gertrudes werd geboren te Djokja op 11 okt 1911 en overleed te Jakarta in het Carolus ziekenhuis op 4 sept 1997.

  • Volgens Moesson Online 5 sept 1997 (15/10/1997 Pag.14)
  • Volgens KITLV op 4 sept 1997
  • Volgend diverse websites op 4 sept 1997.
  • Volgens Indische Letteren op 4 sept 1997. De meerderheid beslist en ik neem derhalve als juist aan: 4 sept 1997.

In dit artikel ga ik niet verder uitweiden over Prof. Mr. Gertrudes Johan Resink, omdat er enorm veel te vinden is over hem en ik niet mee doe aan internet vervuiling door alles maar te dubbelen. Men kan – indien geïnteresseerd – zelf veel te weten komen.

Ik verstrek slechts 4 belangrijke feiten ( voor mij althans) uit zijn leven:

Hij was een hoogleraar, liefhebber van de oud Javaanse Hindoe cultuur (die hij van zijn moeder had meegekregen) en koos voor het Indonesisch Staatsburgerschap en weigerde zich Indisch te noemen en was een begenadigd dichter in de Nederlandse taal.

Voor het overige plaats ik hieronder enkele foto’s en fragmenten van artikelen gepubliceerd door diverse instanties/websites met vermelding van de bron.

 

Volgens onderstaande website scheen hij een relatie gehad te hebben met een juffr. Fr. Fox…. Zou kunnen.

In het artikel in de Moesson geschreven door de heer Bert Paasman, wordt extra vermeld, dat de heer Gertrudes Johan Resink ook zelf het “Indische” uitgezocht had, doch niet geslaagd was in het vinden van Javaanse voorouders.

Voor hen die een tochtje naar het KIT willen maken:

Openarch meldt slechts zijn stamkaart periode 1938/1938 als redacteur secretarie provincie West Java.

Aanvulling: 

21 juli 2021: Het Familysearch archief publiceerde een lijst met personen die opteerden en daar zat Prof. Resink bij. Hieronder zijn verklaring voor het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap.

Hij verklaarde onder andere, dat zijn moeder heette ANNA JACOBA WILKENS hetgeen strookt met door anderen reeds vermeld.

Maar wat zegt de heer Paasman in zijn artikel over Prof. Resink in de DBNL? Dat zijn moeder de Indonesisch-Javaanse cultuur vertegenwoordigde en daar ben ik het met de heer Paasman (auteur van het artikel) totaal niet mee eens, op zijn zachts uitgedrukt. (Zie scan uit DBNL onder de scan optie verklaring). Want als men de stamreeks bekijkt van zijn moeder ANNA JACOBA WILKENS en terug gaat tot de grootouders van Anna, dan zie ik nergens een naam verschijnen van een Javaanse vrouw, daarmee aantonend, dat de Indonesisch-Javaanse cultuur dan wel héél erg ver weg te vinden is. En de oude tijden van voormalig Ned. Indie kennende zal bij haar ouders en grootouders thuis echt geen Javaanse cultuur de boventoon gevoerd hebben. Zou de heer Paasman zich “vergist” hebben en de Indische cultuur bedoeld hebben? Zelfs dan plaats ik grote vraagtekens bij deze bemerking, want wat was gangbaar in dat oude voormalige Ned.Indië: Gedraag je zoveel mogelijk (Nederlands-) Europees

Bij mij brandt nog steeds de grote vraag waarom Anna Jacoba Wilkens niet als oorlogsslachtoffer beschouwd wordt door het OGS?

Einde aanvulling 21 juli 2021.

Moge hij en zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid in vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven