Wolff, C.L.A.

Coenradus Lodewijk Albertus Wolff + 1-6-1908 Djokdja. Geboren te Madioen 1-12-1831. Hij was gehuwd met mevr. J.C. van der Leij.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven