Mouthaan, J.W.

Het graf van Jacqueline W(ilhelmina) Ameln-Mouthaan. Geboren te Solo op 1 febr 1893 en overleden 1 aug 194(?) te PEMOEDO. Hier rust onze lieve moeder…. (Ik heb nergens haar exacte overlijdensdatum kunnen vinden.)

Zij was gehuwd op 18 mei 1915 te Jogja met A.J. Ameln die respectievelijk werkte op de SF Doekoe Wringin Tegal, Tanjung Tirto Jogja, Bangak Solo en daarna naar Gedjajan Jogja (RA 1941). Volgens krantenberichten zijn er twee geboorte advertenties geplaatst: Telegraaf: Bevallen van een dochter (Loes Ameln)  te Solo in dec 1924 en bevallen zendelingsziekenhuis SF Bangak Solo 19 nov 1925 een zoon Alfred Albert Ameln, genoemd Fred. (Hij huwde Sylvia Beingsick – de advertentie luidde: Telah nikah (reeds gehuwd) Drs. A.A. Ameln dengan Sylvia Beingsick 19-9-1956 Semarang/Jakarta.)

Nog iets vreemds: De Register almanakken noemen de naam A.J. Ameln….. De geboorteadvertentie van zoon Alfred Albert vermeldt als vader’s naam J.A. Ameln (Ind. Crt 23 nov 1925). Deze laatste vermelding is onjuist, aangezien hij Albert Jacob heette. Albert Jacob werd geboren te Kediri op 19 jan 1889 en stierf als gevangene te Changi Singapore 11 nov 1942 aan dyssenterie. Hij heeft een erekruis te Leuwihgaja erekerkhof. (Vlgs de interneringskaart was Albert werkzaam op de cultuur onderneming Pemoedho Klaten.)

Er bestond inderdaad wel een J.A. Ameln en dat was Johannes Adam, maar een heel andere persoon.

Deze foto heb ik gekregen van Lengkong Sanggar met de mededeling dat dit graf te Jogja ligt. De BRP6 van Leo Janssen vermeldt hierover echter niets. Vraag resteert: Als Lengkong Sanggar gelijk heeft, waarom dan Jacqueline in Jogja begraven is.

Het kan zijn, dat er geen plaats was te Solo. Deze foto is recentelijk in 2015 genomen. Ik heb anno 17 maart 2016 navraag gedaan of er te Solo nog een Europees kerkhof is. Nope, was het antwoord, dus ik hou het erop dat dit Jogja moet zijn. (Misschien later alsnog overgebracht door de nazaten???)

Hoe het ook zij: Moge J.W. Ameln-Mouthaan in vrede rusten

Terug naar boven