Zijp van, N.A.D.

Het graf van Nelly Adeline Dora van Zijp. Geboren 4 aug 1877 te Riouw en op 30 mei 1941 gestorven te Jogja.

Nelly was één der 10 kinderen van het gezin Cornelis van Zijp en Johanna Maria Ahlers. Vader Cornelis was Assistent Resident van Biliton (Belitung) Riouw en stierf in de nacht van 12 april 1886 nalatende zijn weduwe en 10 kinderen (Adv KB.nl). Het gezin was gerelateerd aan de familie von Schmidt auf Altenstadt welke ook aan mijn familie (Johannes tak) is gerelateerd. Cornelis was op 29 april 1867 Hoofdcommies te Batavia op het Residentiekantoor.

Detail: Het oudste kind was Coenraad Albert die op ruim 8-jarige leeftijd stierf te Batavia op 26 okt 1870. Ruim 2 maanden van te voren op 23 aug 1870 werd een dochter geboren.

Nelly is ongehuwd gebleven; zij verloofde zich ooit te Batavia in 1902 met ene heer P.F.J. Karthaas, doch die verloving werd verbroken.

Één der zusjes van Nelly was Anne van Zijp (de jongste) en Anne staat te boek als een bekende beeldhouwster. (Riouw 23 mei 1885 en gestorven te Den Haag 9 nov 1956.) Op het net is genoeg over Anne te vinden.

In de digitale collectie van het KITLV is ook een foto te vinden van één der broers van Nelly, die op het KWIII college te Batavia op school zat.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven