Bergman, R.A.M. Prof.dr.

Iets over het familieleven van dr.prof. RUDOLF ANTHONY MARIE(A) BERGMAN.

Over de heer Bergman zelve is enorm veel te vinden op het net en ik zal derhalve er verder niet over oreren.

Maar wel wil ik een paar bizondere “kwesties” hier aankaarten, althans in mijn ogen dan “bizonder” en opvalend.

Dr. Bergman huwde in 1928 met mevr. Petronella Bertholée en uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

  • Scan hieronder de gezinssamenstelling (waar ik een vraagteken bij plaats). De kinderen volgens deze website waren NELLY CLASINA CATO BERGMAN, geb 29 maart 1930 Batavia en MARJOLENE SUZANNE BERGMAN, geb 8 sept 1932 Batavia.
  • Nelly huwde de heer Jan Jacob van Oosterhout en zij overleed 2003 te Dalen;  Marjolene huwde de heer Pieter van Donkelaar. Zij overleed 2013 te Beerse Belgie en werd aldaar gecremeerd.(Bron: Bidprentje)

 

De eerste bizonderheid:

Zoekend naar info over de kinderen kwam ik deze melding tegen en voor mij een bizonderheid, want meer dan deze adv is er niet te vinden over dit derde kind, geboren 5 jaren na Marjolene, op 18 mei 1937 te Batavia. (Zouden er meer kinderen geboren zijn in de periode na 1932 en voor 1937??)

 

De tweede bizonderheid:

Het Tropenmusum heeft een collectie foto’s van het gezin Bergman/Bertholée. Waaronder veel foto’s van Nelly de eerst geborene. Alle foto’s gedateerd vóór 1932 – het jaar van geboorte van Marjolene.

Zie onder een foto betrekking hebbend op Nelly’s geboorte.

Ik heb tot in den treure gezocht naar foto’s van het gezin waar hun tweede dochter Marjolen bij betrokken is, doch helaas: niets kunnen vinden. Waar zouden deze foto’s zich bevinden, zo zij al gemaakt werden.

 

De derde bizonderheid:

Dr Bergman overleed op 16 maart 1967 te Amsterdam en volgens de overl. adv. werd hij gecremeerd. !!! De weduwe mevr Bergman-Bertholée overleed 17 mei 1995 te Wadenoijen.

Online begraafplaatsen meldt het volgende – zie scan hieronder:

 

Extra info: In 1934 maakte was het egzin Bergman met groot verlof te Nederland. (Dr. Bergman gebruikte van deze gelegenheid tevens het feit, dat hij te België een wetenschappelijk congres bijwoonde.)

Doch het lot bepaalde dat het gezin een auto ongeluk kreeg.

Hoe het ook was geweest, mog zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven