Bob Bär

HMS Java. Collectie Tropenmuseum. Het schip waar Bob Bär op diende

Dit is een stukje levensverhaal van Bob Bär.

Een stuk levensverhaal van Bob Bär, geboren en getogen in voormalig Nederlandsch Indië, beginnend   met zijn mobilisatie in september 1939, zijn functie, rol, aanschouwingen op  HMS Java, de periode van de Japanse  Inval en Bezetting, de gevangen name , de bevrijding en de Bersiap en aansluitend zijn beschouwingen over de ontwikkeling van Indonesia en later.

Een ontroerend en mooi stuk levensverhaal zich afspelend in de roerige en rommelige jaren van het begin van de tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlandsch Indië, geschreven door een 83-jarige  die zijn beschouwingen en belevenissen op papier zette, eindigend ergens einde der jaren 1990 omdat Bob het helaas niet heeft kunnen af- en vervolmaken.

Leerzaam, boeiend en verhalend over de dagelijkse praktijk en gang van zaken in het leven, getuigend van af en toe menselijke ongerustheid en angst, zorg om de geliefden en de wil om te overleven afgewisseld door succes en falen.

Ik ben vereerd dat ik dit verhaal op mijn website mag plaatsen, dank zij de welwillendheid van zijn zoon Dick te Argentina Zuid Amerika.

M.i. zou een dergelijk stuk als aanvullende leiddraad op de scholen moeten dienen, zodat de schooljeugd een beter idee heeft over al dat wat heeft plaatsgevonden. Ik vind de schoolvoorlichting op dit gebied ruimschoots onvoldoende en zeker niet pakkend.  Een dergelijk uitvoerig en gedetailleerd verhaal ben ik zelden tegengekomen.

NB:
De gehele inhoud van het stuk is onderhavig aan Copyrights welke bij de familie leden berusten. Overname van het geheel of delen ervan zijn ten strengste verboden.

Om het stuk te kunnen lezen, dient men Adobe Reader op de computer geïnstalleerd te hebben.

KLIK HIER om het document in PDF te lezen en het wordt ingeladen en automatisch geopend.

Terug naar boven