Carapiet Andreas

Carapiet Andreas, één van de drie neefjes (van zijn zuster’s kant) van mijn overgrootvader Joseph Johannes.

Van overopa’s neefjes heb ik hier Carepit onder de loep genomen, hetgeen echter niet automatisch impliceert, dat het voor mij niet de moeite waard was om iets te leuteren over de andere neefjes.

De 3 gebroeders waren: Paulus, Carapit en Barsekh.

Carepit was van de drie broers de minst opvallende en zelden was er iets over hem te lezen of te horen.

Want Carepit had goed geluisterd naar zijn oom Joseph Johannes: Hou je koest, val niet op en verdien je geld.

Carepit was landeigenaar (waar ?? Volgens overleveringen te Solo) maar haalde zijn inkomsten grotendeels uit de opiumhandel.

Geboren te New Julfa in 1812 en via Calcutta naar Indië en overleden te Semarang op 21 okt 1873.

Hij was gehuwd ten 1ste met Charlotte Dorothea Joseph (1812-1856) en had bij haar de volgende kinderen:

 1. Theodorus Karel (16-4-1844 en overleden ??) Eveneens opium handelaar en gehuwd met Sophie Frederike Jutting in 1880 bij volmacht te Buitenzorg en in 1890 ontbonden.
 2. Charlotte Dorothea Caroline, geboren ca 1845 Semarang en overleden??? en gehuwd met Willem Arnoldus Petrus Meis, zoon van Majoor Anoldus Petrus Wilhelmus Meis en een lokale vrouw.(?)
 3. Joseph, geboren Semarang 3-9-1846 en gestorven Gombong 28-11-1899. Hoteleigenaar te Maos en gehuwd met Anna Maria Fritsch. (Maos ligt iets zuidelijk van Purwokerto en is voorzien van een spoorlijn en een stationnetje.)
 4. Maria Josephina, geboren Semarang circa 1849 en overleden??. Zij huwde Julius Coblijn, eigenaar landgoed Blorong.
 5. Albert Louis, geboren 13 mei 1852 te Semarang en overleden 27 okt 1904 te Semarang. Was gehuwd met Theresia Louise Rosalia Kerkhoven (27-3-1857 / 9-6-1944)
 6. Caroline, geboren Semarang 25 nov 1853 en overleden na 1922 Surabaya. Zij huwde Petrus Henricus Johannes Oosthout – militair.
 7. Eduard Benjamin, geboren Semarang 16 nov 1856 en gestorven na 1902. Gehuwd met Josephine Gienus.

Carepit huwde ten 2de met: Johanna Maria Charlotta Sloot (Batavia 1839 en Brussel 1917) te Semarang op 17 febr 1861.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Louis Francois, geboren Semarang 29 dec 1861 en te Parijs als dood verklaard per 10 nov 1888 alwaar hij woonde. (Studeerde rechten te Leiden).
 2. Gustaaf Adolf, geboren Semarang 13 april 1865 en gestorven 20 sept 1865.
 3. Maria Elisabeth, geboren Semarang 14 sept 1866 en overleden Arnhem 22 mei 1888.
 4. August, geboren Semarang 25 juli 1869 en overleden 27 juni 1876. (In de almanakken wordt een kind vermeld, waarvan de jaartallen exact een jaar verschillen.)
 5. Charles Henri, geboren 25 maart 1871 te Nijmegen en gestorven te Arnhem 26 okt 1917. Hij huwde Elisabeth Theodora Hendrika Blom en was bankier.
 6. Johanna Maria Amalia, geboren Arnhem 20 mei 1874 en gestorven 18 jan 1875 te Arnhem.

Uit het huwelijk van Charles Henri en Elisabeth Blom, werd onder andere geboren te Arnhem op 24 nov 1910 Charlotte Henriette Andreas, Doctor in de Wis- en Natuurkunde en Wetenschappelijk Hoofd medewerkster Universiteit Groningen. Zij stierf te Haren op 29 juli 1989 en was auteur van het Geschrift “Familie geschiedenis Andreas”.  Daarnaast schreef zij een botanisch boek in 1966.

Carepit was met al dat opiumschuif gedoe beslist niet arm. Toen hij in 1873 stierf werden zijn huisraad/bezittingen geveild inclusief een huis plus opstallen. Het huis en opstallen werd getaxeerd op 45.000 verpondingswaarde exclusief de hieronder genoemde huisraad- en overige goederen/dieren.

Hieronder Carepit Andreas en zijn tweede vrouw Johanna Sloot.

De drie broers Barsekh, Paulus en Carepit hebben niet te klagen gehad, toen hun oom Joseph Johannes  hen naar Indië haalde.

Dit was het zo’n beetje over de drie broers Andreas, welke ik op deze site (gedeeltelijk) heb geopenbaard.

Bronnen: Privé documentatie, Armen Joseph, Chr. Andreas, Sovjet Armenische Academie van Wetenschappen, afd. Speciale Wetenschappen 1963, Busselaar, BTvP, almanakken, KB.nl

Terug naar boven