Charles J. en Eduard Johannes

Ter ere van en respect voor de heer

CHARLES JACOB JOHANNES,

en zijn zoon EDUARD JOHANNES.

Ik verzoek de lezers om deze link erbij te betrekken. Want op deze pagina heb ik iets meer geschreven over deze tak JOHANNES.

https://www.imexbo.nl/verloren-familie-3a-1.html 

Grootouders van Charles waren:

MACKERTI(e)S/Mackertich JOHANNES * Nor Jugha Isfahan op  22 oktober 1811 (bron oom Armen in archief Den Haag),  gehuwd met Dorothea Wilhelmina Charlotte DE GRAAFF (*10-8-1826 en + 14-11-1884 Surabaya Peneleh graf B890 / BRP11 Ind.Nav.)

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

  1. Cornelia Elisabeth Johannes  (gehuwd op 27-8-1879 met Gerrit Scheltes).
  2. Maria Louise Johannes (gehuwd 6-3-1880 met Jan Scheltes).
  3. Adolf Jordan Johannes * Rendeng Pati 2-2-1858 + Begraven 23-10-1916 Peneleh Surabaya. Hij huwde Jeanne Pauline Therese van de Riviere op 2-9-1885 Jogja. Zij ligt naast haar echtgenoot begraven en overleed 21 april 1935 te Jogja. (een advertentie in de krant noemt als geboortedatum van Adolf 30-1-1858)
  4. Aram Mackertich Johannes Johannes (+14-6-1921 Surabaya.) Ligt met zijn moeder in graf B890 te Peneleh. Hij huwde Clara Isabella Carolina Jacoba Berghuijs op 1 juni 1865. Aram en vader Mackerties exploiteerden samen een suikerfabriek in de buurt van Cheribon.
  5. Elise Antoinette Johannes *29-4-1870 +19-6-1942 Den Haag.(Vraagteken-staat open of dit waar is). Zij huwde te Semarang met Jean Chretien Henri Swaving op 12 april 1893 te Semarang. Uit dit huwelijk kinderen.

Ad 4) Aram Mackertich Johannes Johannes die huwde met Clara Isabella Carolina Jacoba Berghuis kregen kinderen onder andere:

Charles Jacob Johannes *5-2-1868 Cheribon.

Charles’ vader dreef samen met zijn grootvader een suikerplantage en waarschijnlijk heeft Charles in zijn jeugd de liefde voor cultuur meegekregen want hij was werkzaam op de koffie en rubber van de Cultuur Mij Soember Ajoe (nabij Djatiroto Lumajang) Oost Java. Heden ten dage niet meer bestaand; wel is nog tegenwoordig aktief de suikerfabriek Jatiroto.

Onderstaande kaart bron NA/OGS met bemerking dat Charles geen snijvelder was maar snijveld-opzichter. Er zit wel verschil tussen.

 

Charles huwde Sophia Wilhelmina Vincent ( vóór 1899) te ?? en dit echtpaar kreeg 2 kinderen, te weten:

EDUARD JOHANNES, geboren 7 febr 1899 te Toeloengagoeng en

CLARA HELENA JOHANNES, geboren 26 febr 1901 op de onderneming Soember Ajoe

Onderstaand verklaring van de weeskamer Loemadjang en bron is CBG:

De echtgenote van Charles Jacob Johannes overleed in het ziekenhuis Kediri op 34 jarige leeftijd en liet haar echtgenoot en hun 2 kinderen achter. Het scheen tot de heren van de Weeskamer niet door te dringen, dat men na een overlijden van een dierbare, wel eens wat anders aan zijn hoofd heeft dan het beantwoorden van dulle vragen van de heren, want de weduwnaar Charles Jacob Johannes had 1) verdriet 2) zorg voor zijn kinderen en 3) zijn werkzaamheden die hij moest volbrengen om eten op tafel te toveren.

Neen, zover werd er niet gedacht door de heren ambtenaren, want die bleven hem bestoken met vragen over de nalatenschap van wijlen zijn echtgenote mevr. Johannes-Vincent. En tot overmaat van ramp, moesten er speciale verklaringen overlegd worden en die brachten ook nog kosten met zich mee, zoals zegelrecht e.d. FF nadenken heren: je werkt als snijveld opzichter en zulk een salaris is nu ook weer niet om te gillen en in een jubelstemming te verkeren toch….? En dan staan de graaiers al in de houding…ff vangen bij d weduwnaar.

Bron CBG.

Vraag weeskamer: Welke bezittingen hebben de kinderen uit de nalatenschap van wijlen uw vrouw?

Antwoord van Charles aan de Weeskamer: Wat klein meubilair en gedragen kleding.

Een vriend van me vertelde ik hierover en die zei meteen: “Toeslagen affaire Belastingdienst anno 2020/2021 maar dan 100 jaren eerder.” Niks nieuws onder de tropische zon dus. Trieste bedoening.

 

Hieronder bron OGS: De zoon van Charles, namelijk Eduard Johannes. Overleden kamp Thailand.

 

De interneringskaart van Eduard Johannes uit het NA:

Eduard was gehuwd (1927) met Theresia Lucia Bierlee en bij zijn verscheiden liet hij zijn echtgenote en 5 kinderen achter.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven