De Gouvernements Marine 2de WO – W. von Kriegenbergh

De Gouvernements Marine en haar werknemers/-neemsters die net zoveel recht hebben op eer en respect, omdat ook zij hun plicht deden en slechts incidenteel over hen wordt geschreven/gepraat etc. ect.

Maar daarom zijn zij helemaal niet minder dan alle andere gesneuvelden toch.

Ik kan onmogelijk allen hier op mijn website apart mijn eer en respect toekennen en doe het hierbij voor de Hr.Ms. REIGER en haar bemanning, daarmede ook voor alle anderen, die ik niet heb genoemd.

 

Voor de heer Willem von Kriegenbergh en zijn collega’s of zij nu wel of niet de oorlog hebben overleefd.

 

Als ik denk aan Willem von Kriegenbergh, dan denk ik automatisch aan mijn broer Cor, die in de Javazee sneuvelde aan boord van HMS De Ruyter en Willem zat in de baai van Bantam op Hr.Ms Reiger. Willem overleefde de ondergang van de REIGER en kon al zwemmend de kust bereiken…. Cor dook met HMS de Ruyter mee de diepte van de Javazee in.

Willem schreef eigenhandig over de REIGER in de Moesson Online en Cor gebruikt mijn typevingers en gedachten om iets over de oorlog te vertellen en zijn gesneuvlde collega’s een gedag te zeggen….

Willem werd geboren te Balikpapan 1914 en Cor te Bandung 1919.

Willem had de machinekamer als werkterrein en Cor idem dito.

 

Wil men meer weten over de gouvernements marine en Hr.Ms. Reiger en zusterschepen zoals Merel en Fazant, gaat uw gang en struin het internet af. Genoeg details te vinden en daarom ga ik hier er niet over zitten oreren. U mag gerust zelf ook wat doen, krijgt u ervaring mee in het opzoeken.

 

Hieronder een paar foto’s en scans.

Het  verhaal geschreven door Willem von Kriegenbergh uit de Moesson.

 

 

De heer Willem von Kriegenbergh.

 

 

Het verslag volgens Traces of War. Hierin wordt geen gewag gemaakt van het sneuvelen van 2 collega’s van Willem von Kriegenbergh.

 

Hieronder een stuk uit de Moesson Online uit het verhaal van Willem von Kriegenbergh waarin hij meedeelt dat 2 collega’s gesneuveld zijn. Willem en broer Jan von Kriegenbergh werden geinterneerd. (Hun kaarten zijn te vinden op GaHetHa Japanse Interneingskaarten.). Mij is onbekend of de andere broers/zusters geinterneerd werden of buitenkamper waren.

 

Hieronder foto’s van de gesneuvelde 1ste officier Heinrich Karl Julius Lehmann en de 3de WTK Wilhelm Rudolph  Flissinger. (Deze laatste studeerde af aan de KWS te Batavia afdeling werktuigkunde.) De register almanak vermeldt zijn overlijden op omstreeks 5 maart 1942 bij Poelau Kedoea. De register almanak zegt niets over het overlijden van de 1ste officier Lehmann. Moge zij ook niet vergeten worden.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten. Waar zij dan ook gesneuveld waren.

En moge hun levensoffers niet tevergeefs zijn geweest, alhoewel dat laatste wel een wens zal zijn die nooit zal uitkomen, want elke dag is het nog steeds oorlog waar dan ook. Zoals recentelijk in de afgelopen week begin oktober 2019 de Turkse legermacht Noord Syria is binnengedrongen en er al weer ettelijke honderden slachtoffers zijn gevallen…Dan anno 2020: Nogorno Karabakh (Armenia)  vs Azerbeijan….Dan 2022: Ukraina vs Russia….

Met dank aan hen die vielen, want door hen heb ik kunnen leven.

Terug naar boven