De Liefde Meijer

ANDRIES DE LIEFDE MEIJER en zijn gezin.

 

Bronnen: Moesson, Openarch.nl, Delpher.nl, Register almanakken, Google View en een beetje uit mijn herinneringen “fan toen fan vroeher” (op zijn Indisch)  uit Surabaya.

 

Ter ere en respect voor een liefhebber van de tropen de heer A. De Liefde Meijer en…. omdat in zijn leven en het mijne dezelfde rode draden lopen: Surabaya, Dordrecht, Malang, Haarlem, Kembang Kuning en bovenal het Marine Etablisement te Perak. Wellicht dat hij wel eens een praatje heeft gemaakt met mijn broer, die daar wel eens rondliep uit hoofde van zijn beroep bij de marine

 

Bladerend door de oude Moesson tijdschriften, vond ik onderstaande foto afkomstig uit de Moesson 15 juni 1993. Het betrof een oproep van mevr. Lenie van der Driest en zij staat op de foto afgebeeld onder 2X…Links als eerste van het rijtje 1X was haar zus Joke van der Driest. (Met witte strik)

Mvr. Lenie van der Driest had de namen van de lerares en schoolhoofd erbij geplaatst, doch deze waren enigszins afwijkend van de werkelijke namen en deze heb ik derhalve gecorrigeerd en op de foto gemerkt. (Aan de hand van Delpher de juiste namen gevonden en hun positie in het Soerabajaans maatschappelijk leven. Op de foto heb ik mevr. de Liefde Meijer aangemerkt als juff. van schooljuf.

De foto trok mijn aandacht natuurlijk; het betrof Surabaya, mijn stad die ik fysiek verliet, maar achterbleef in mijn hart en dus ging ik op speurtocht.

 

Andries de Liefde Meijer werd geboren te Haarlem op 30 oktober 1869. Hij had als beroep: Metaaldraaier, smid, slotenmaker, verkaste dieverse malen in Nederland waaronder naar Dordrecht/Dubbeldam en vond het welletjes in Nederland en trok in 1911 naar voormalig Indië alwaar hij zijn carriere voortzette bij het Marine Etablisement op Perak Soerabaya (Chief Inspector), alwaar hij uiteindelijk overleed op 71 jarige leeftijd te Lawang. (Gemeente Malang) en begraven werd te Kembang Kuning Surabaya. Ik heb helaas geen graf kunnen vinden waar hij rust.

Uiteraard had de heer Andries niet enkel gewerkt doch ook gedacht aan het stichten van een gezin.

Hij kwam een leuke juffrouw tegen waar zijn hart van op hol sloeg en het was op een mooie dag in mei, namelijk op de 16de mei 1894 dat zij te Haarlem in het huwelijk traden, na elkaar het jawoord gegeven te hebben natuurlijk.

Wie was zijn gade? Dat was Juff. Cornelia van den Berg, geboren 11 juli 1870 uit ouders Jan Willem van den Berg en Christina Barthel.

Uit hun huwelijk werden de volgende kinderen geboren (Bronnen openarch.nl en register almanakken en Roosjeroos.nl) en ik ga hier niet de hele genealogie uit de doeken doen, omdat het niet relevant is.

 

  1. CORNELIS geboren 28-3-1895 te Haarlem
  2. JAN WILLEM geboren 4-8-1897 te Haarlem
  3. CORNELIS geboren 22-9-1901 te Dordrecht
  4. ANDRIES geboren 2-4-1903 te Dordrecht en tweeling met
  5. CORNELIA geboren 2-4-1903 te Dordrecht
  6. HENRI geboren 13-3-1911 te Soerabaja.

 

Ad 2: Jan Willem. Hij was boekhouder op het Marine Etablisement en huwde met mej. G. Hoonings juli 1926 te Surabaya, die onderwijzeres was en die op de foto staat. Jan Willem overleed in de leeftijd van 40 jaar te Surabaya. Hij liet een weduwe en kinderen na. Ik vermoed dat de vader van mevr. de Liefde Meijer-Hoonings de heer H Hoonings was, aangezien hij ook werkzaam was op het Marine Etablissement.

 

Ad 4) Andries was 2x gehuwd. Hij overleed 5 dec 1965 Koog a/d Zaan.

Ad 5) Cornelia, tweelingzus van Andries, huwde 1939 met de heer Herman Cornelis Bollaan en zij overleed 1977 te Doetinchem.

Ad 6) Henri huwde mej. Maria Victoria Vermaas en hij overleed 1962 te Doetinchem.

 

Moeder Cornelia van den Berg overleed in de leeftijd van 56 jaar en 7 maanden op 7 maart 1927. Zij maakte het huwelijk van haar zoon Jan Willem nog mee.

 

Ten tijde van zijn huwelijk woonde zoon Henri op het adres Jalan Nias 104. Hieronder een foto zoals het er anno 2019 uit ziet. Zijn echtgenote kwam van Lawang Kalisoerak.

 

Hieronder een foto van de school en welke tegenwoordig nog steeds een lagere school is.

 

 

 

Hieronder een advertentie van de school met daarin genoemd de naam van de heer G. Ruitenbeek als schoolhoofd. Hij was gehuwd met mej. H.A. Engster. (Register almanak)

 

 

Moge zij die er niet meer zijn in alle vrede rusten.

Terug naar boven