De Slag in de Javazee – VON 2012

Slag in de Javazee 

De eerste herdenking op zee op de lokatie, waar HMS De Ruyter is gezonken.

Een verslag van de V.O.N. – Joop Nahuysen

Foto’s onder: Enkele beelden van de Slag (als foto geëxtraheerd uit historisch materiaal filmbeelden Slag in de Javazee Niek Koppen.)


De herdenking ter zee op 27 febr 2012, waar HMS De Ruyter ten onder is gegaan.

Ga ook naar de pagina Joop Nahuysen, om meer te lezen en te weten over Joop en zijn verhaal over de oorlog en zijn opgroeien en verdere levensloop in Nederland en Indonesia.

Waar staat de V.O.N. voor:

Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden van “De slag in de Javazee 1942 c.a.”

Op 27 febr 2012 vond  – op initiatief van de VON / de heer Joop Nahuysen –  op de plaats in de Javazee waar de HMS De Ruyter gezonken was, de eerste  herdenking op zee plaats. De Stichting VON hoopt deze ceremonie nog vele keren te mogen organiseren. Joop is in elk geval reeds verzocht om ook de 70-jarige Herdenking van de Junyo Maru op 18 september 2012 te organiseren. Ook hierover kan men kontakt met Joop opnemen.

Stichting VON is te bereiken via Joop’s email adres, zoals onder vermeld.

Foto’s onder: Een artikel uit de Jawa Pos van 29 februari 2012. Joop’s dochter Merel, zijn vrouw Evie en de heer Agasi terwijl zij bloemen strooien ter hoogte waar HMS De Ruyter gezonken is.

 

 

Één der aanwezigen was de heer August Agasi, met wie ik in het verleden al kontakt mee had gehad met betrekking tot de Slag in de Javazee. De heer Agasi  maakte en sprak het volgend gedicht uit tijdens de herdenking op zee.

Hr. Ms. DE RUYTER

De zee geeft
de zee neemt
zijn jullie lichamen
gekluisterd in staal
jullie zielen zijn vrij
als luchtbellen opgestegen
uit de diepte
gedragen door de wind
geborgen in de harten van allen
die jullie liefhebben
daar leven jullie voort
nu en tot ons aller
einde der dagen

August Agasi
Javazee, 06° 00’ Z.B. en 112° 05’ O.L.

Uitgesproken ter plekke op 27 februari 2012 ter gelegenheid van. de zeventigjarige herdenking van de slachtoffers van de gezonken kruiser De Ruyter tijdens de slag in de Javazee.

Uiteraard waren, behalve Joop en zijn familieleden, nog meerdere belangstellenden en nabestaanden aanwezig, waaronder journalisten, filmploeg en ook Cak Albaroyo. Deze laatste uit hoofde van zijn vak en namens de KampungTV van Jatim. Cak Albaroyo staat ook wel bekend als Ekko Londo.

Van het hele gebeuren is een documentaire gemaakt “Commemoration Ceremony 70 Years of the Battle in The Javasea 1942” gedateerd 27 febr.2012. Bij belangstelling kan men deze DVD bestellen bij de heer Joop Nahuysen. Prijzen zijn kosteloos voor nabestaanden en belangstellenden en men gelieve zelf rechtstreeks contact met Joop hierover te zoeken.

De DVD bestaat uit 2 delen: Het eerste deel gepresenteerd door Cak Albaroyo (Een TV presentator uit Surabaya, kent Eddie Samson ook) en het tweede deel verhaalt over de tocht en laat vraaggesprekken zien met Joop en familieleden en de tocht zelve natuurlijk. Een zeer interessante DVD voor diegenen die met de Slag te maken hebben of er interesse in hebben.

Ik kan het enkel aanbevelen: Doen. !!! Voor de overlevering en ter ere en herinnering van/voor/aan hen die vielen.

Joop is te bereiken onder het volgend email adres: joopnahuysen@ing-rail.com

Mijn dank aan Joop en overigen voor het ter beschikking stellen van informatie en dergelijke.

Foto’s onder: Beelden van de ceremony op zee. De krans, het strooien van bloemen maar bovenal Het Verlangen van een kind naar zijn vader, die hij nooit heeft gekend. !!!! De beelden zijn afkomstig van de DVD zoals boven bedoeld.

Hieronder enkele foto’s van de Ceremonie, welke ik heden 11 juli 2012 van Joop uit Indonesia mocht ontvangen ter plaatsing op deze pagina. Met dank aan Joop en Evie.

De lokatie op zee te hoogte van Bawean en tevens de route overzee vanuit de haven van Gersik/Surabaya. De foto is via Google Earth.

De boot Express Bahari 1C waarmee gevaren werd naar de lokatie ter zee hier aan de aanlegkade te Gersik en men is bezig deze op te tuigen met de spandoeken.

Joop en Evie na terugkomst geïnterviewd door de Indonesische media (TV en pers.)

Het was slecht weer en de weergoden treurden mee.

Het weer en de zee op de zee-lokatie op 27 februari 2012 om 14.30 uur n.m.
Hieronder op 60 m diepte rusten de oorlogs-schepen “De Ruyter”, “Java” en “Kortenaer”.

De boot waarmee naar de lokatie gevaren werd vanuit de haven van Gersik de Express Bahari 1C.

De bloemenkrans, voordat deze in zee werd gestrooid.

Dit bekende lied van Broerie Marantika zongen Evie en Joop tijdens de Vaartocht en de Ceremonie.
Ter ere van deze Herdenking noemen Evie en Joop dit lied: “27 februari-Herdenkings-Ceremonie-lied”.

Op 2 maart 2012 memoreerde de Nederlandse Marine de 70-jarige herdenking, waarbij aanwezig de admiraliteiten van Nederland en Indonesia. Zie ook bovenaan deze pagina.

Foto onder: Van links naar rechts Eddy Samson, Joop Nahuysen, kleinzoon van SBN Karel Doorman en dhr Anton van Apeldoorn op 2 maart 2012. (Update 26 juli 2012: Bij laatstgenoemde stond abusievelijk een andere naam, waarvoor mijn verontschuldigingen aan de heer van Apeldoorn.)

Foto onder: Joop strooit bloemen bij de gedenknaamplaat van zijn vader A. Nahuijsen op 2 maart 2012.

Foto onder: 27 febr. 2011. Joop legt de krans neer samen met KpTz P. Heijboer bij het monument ter herdenking.

Alle beeldmateriaal alsmede aanverwante teksten en beelden zijn eigendom van Joop Nahuysen en het copyright berust bij hem.

 

Australiers vinden wrak De Ruyter en Java.

Australische duikers hebben bij toeval de wrakken ontdekt van de Hr. Ms. Java en De Ruyter. Beide Nederlandse kruisers zijn tijdens de Slag in de Javazee in 1942 tot zinken gebracht.

Het Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag bevestigt de vondst maar betracht radiostilte.

De marine beschouwt het wrakkenbezoek als pure grafschennis’. Marinevoorlichter R. Middel: ‘We kennen de locaties en als onze schepen er passeren, dan brengen we met kransen een eregroet.’

De Slag in de Javazee, tegen Japan, verliep voor de Geallieerden desastreus. Bij de slag kwamen ruim duizend Nederlandse en Britse marinemensen om het leven.

Datum : 17-05-2004
Bron : Eindhovens Dagblad

Voor foto’s van het wrak, zie de eerste pagina van de Slag in de Javazee.

 

Foto onder: HMS De Ruyter in oorlogskleuren. Op foto’s zelden te zien. Bron: internet.

Foto’s onder: Bawean Sangkapura –  Pesanggrahan toen ( met een stel van mijn Madurese voorouderlijke familieleden ) en nu anno 2012:

 

 

 

Terug naar boven