De vermoorde zendelingen en burgers Borneo 1859

Ter ere en respect van hen allen (zendelingen en burgers) die vermoord werden tijdens de opstanden van Borneo mei/juni 1859.

Wil men meer weten, dan gelieve men de oude kranten er op na te slaan en de verrichtingen van de Ned. Indische krijgsmacht.

Mij gaat het op deze pagina slechts om mijn respect en eer aan hen die vielen te tonen opdat de wereld niet vergete wie zij waren.

 

Ergens in de buurt van de Kapuasrivier in het gebied dat destijds viel onder het districht Zuidelijk Oosterafdeling Borneo (Banjarmasin/Martapura/Kalangan/Kapuas) moet het monument liggen, zoals onderstaand getoond.

De foto vond ik op FB en helaas is door de poster gen exacte plaats genoemd en draaide poster zich in allerlei bochten om de plaats te noemen. Waarom? Ik vermoed dat de poster deze foto ergens heeft opgepikt en het in de groep Bangunan kolonial heeft geplaatst zonder al te veel kennis erover. Jammer. Ik heb getracht iets meer erover te vinden, edoch en parbleu: niets te vinden.

 

  • Zendeling F. Rott en een kind. (Zijn echtgenote en 2 andere kinderen werden gered – zie krantenstukje hieronder).
  • Zendeling F.E. Wiegand, echtgenote en kind.
  • Zendeling F.W. (Friedrich Wilhelm)  Kind en echtgenote. (Saillant detail: De RA’s geven aan: Gehuwd te Banjarmasin Gustav Wilhelm Kind trouwde  Banjarmasin op 31-3-1859 met Sibilla Margaretha Wilhelmina Steinfarz (RA2860/26) en overleden Gustav Wilhelm Kind overleden Banjarmasin 1 mei 1859 (RA1861/102). Het huwelijk duurde slechts 1 maand. Zou Gustav familie geweest zijn van de vermoorde zendeling Friedrich Wilhelm????

Ik heb abusievelijk de naam van de bron verkeerd gespeld. Het moet zijn MARIA JIPI en niet YIPI.

 

Ik moet aan mijn grootvader Julius Boers denken die tot en met 1898 resident was van Banjarmasin en in zijn carriere aldaar ook een keer te maken kreeg met opstand en hij met een expeditie leger de rivier optrok om een potje te schieten.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede hun rust hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven